Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

BOHOSLUŽBY
· Pondelok – Sobota: 6:30, 19:00
· Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 (detská)
VIAC INFO
ADORÁCIE
· Štvrtok: po večernej sv. omši
· Nedeľa: od 14:30 do 17:00

SPOVEDANIE
· vždy 30 min pred sv.omšou, v prípade potreby po svätej omši

VIAC INFO
ÚRADNÉ HODINY
· Pondelok*, Streda, Piatok: 15:30 – 17:00
*S výnimkou 3. pondelku v mesiaci,
kedy sú úradné hodiny zrušené

Nedávne príspevky

Kalvárske hlasy