Podporte nás

FARNOSŤOBNOVA KALVÁRIE
SK63 0900 0000 0002 3003 4660

SK94 0200 0000 0040 4432 2851