Sväté omše

Pondelok: 6:30 (Aula Misijného domu)
18:00 (Aula Misijného domu)
Utorok: 6:30 (Aula Misijného domu)
18:00 (Aula Misijného domu)
Streda: 6:30 (Aula Misijného domu)
18:00 (Aula Misijného domu)
Štvrtok: 6:30 (Aula Misijného domu)
18:00 (Aula Misijného domu)
Piatok: 6:30 (Aula Misijného domu)
18:00 (Aula Misijného domu)
Sobota: 6:30 (Aula Misijného domu)
18:00 (Aula Misijného domu)
Nedeľa: 7:00 – (Aula Misijného domu)
8:00 – (Aula Misijného domu)
9:00 – (Aula Misijného domu)

10:30 – (Aula Misijného domu)
18:00 – (Aula Misijného domu)


Kaplnka sv. Alžbety
Fakultná nemocnica
na Špitálskej ulici:
Momentálne tu nie sú slúžené
sväté omše

Kaplnka sv. Medarda
poliklinika sv. Medarda
na Špitálskej ulici č. 13:
Momentálne tu nie sú slúžené
sväté omše