Sväté omše

Pondelok: 6:30
18:00
Utorok: 6:30
18:00
Streda: 6:30
18:00
Štvrtok: 6:30
18:00
Piatok: 6:30
18:00
Sobota: 6:30
18:00
Nedeľa: 7:00
9:00
10:30 sv. omša za účasti detí

Kaplnka sv. Alžbety
Fakultná nemocnica
na Špitálskej ulici:
Od 1.9.2021
Sv. omše v pracovných dňoch o 16:00
Sv. omše v soboty a nedele o 10:30

Kaplnka sv. Medarda
poliklinika sv. Medarda
na Špitálskej ulici č. 13:
Od 1.9.2021
Sv. omše v pondelok, stredu a piatok o 12:00
Sv. omše v nedele o 20:00

Kalvárske hlasy

Partner projektu „Obnova Kalvárie“

Kalvársky e-shop