Sväté omše

Pondelok: 6:30
19:00
Utorok: 6:30
19:00
Streda: 6:30
19:00
Štvrtok: 6:30
19:00
Piatok: 6:30
19:00
Sobota: 6:30
19:00
Nedeľa: 7:00 – sv. omša vyhradená pre seniorov
8:00 – sv. omša v kostole
9:00 – sv. omša v kostole
9:00 – sv. omša v Aule Misijného domu
10:30 – sv. omša v kostole
10:30 – sv. omša v Aule Misijného domu
18:00 – sv. omša v kostole


Kaplnka sv. Alžbety
Fakultná nemocnica
na Špitálskej ulici:
V mesiacoch júl – august
Nedeľa o 10:30


Kaplnka sv. Medarda
poliklinika sv. Medarda
na Špitálskej ulici č. 13:

V mesiacoch júl – august
Nedeľa o 20.00