Sväté omše

Pondelok: 6:30
19:00
Utorok: 6:30
19:00
Streda: 6:30
19:00
Štvrtok: 6:30
19:00
Piatok: 6:30
19:00
Sobota: 6:30
19:00
Nedeľa: 7:00
9:00
10:30 sv. omša za účasti detí
Kaplnka sv. Alžbety
Fakultná nemocnica
na Špitálskej ulici:


Kaplnka sv. Medarda
poliklinika sv. Medarda
na Špitálskej ulici č. 13:

Vždy sledujte časy svätých omší podľa aktuálnych farských oznamoch.

Kalvárske hlasy