Adorácie

Adorácie sú v našom kostole každý štvrtok po večernej svätej omši. V nedele býva pravidelná adorácia od 14:30 do 17:30 ukončená eucharistickým požehnaním. Výročná adorácia je v našej farnosti vždy na 3. veľkonočnú nedeľu. Vždy 8. v mesiaci po večernej svätej omši je hodinová adorácia.

Kalvárske hlasy