Farské oznamy


Nedeľa 17.11. 7.00 9.00 10.30 33. nedeľa v období cez rok 14.30 eucharistická poklona: ruženec, 15.00-15.20 Korunka Božieho milosrdenstva,…tichá adorácia…17.30 vešpery a eucharist. požehnanie
Pondelok  18.11. 6.30 18.00 Féria
Utorok 19.11. 6.30 18.00 Féria
Streda 20.11. 6.30 18.00 Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma
Štvrtok 21.11. 6.30 18.00 Obetovanie Panny Márie, spomienka
Piatok  22.11. 6.30 18.00 Sv. Cecílie, spomienka
Sobota 23.11. 6.30 18.00 Féria
Nedeľa 24.11. 7.00 9.00 10.30 34. nedeľa v období cez rok – Krista Kráľa 14.30 eucharistická poklona: ruženec, 15.00-15.20 Korunka Božieho milosrdenstva,…tichá adorácia…17.30 vešpery a eucharist. požehnanie

V stredu (20.11.) po večernej sv. omši bude adorácia komunity Cenacolo. Svätú omšu aj adoráciu bude viesť otec Irenej Ciutti.

Na výzvu predsedu  KBS  Mons. Stanislava Zvolenského a na základe odporúčania nášho diecézneho otca biskupa Viliama Judáka sa aj náš chrám pripojí k pripomienke 30. rokov od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním kostolných zvonov, dňa 17. novembra 2019 o 17:00.

Farníci, ktorí sa chcú zúčastniť vysviacky nášho farníka Petra Hrdého v Assisi dňa 28. decembra prosíme, aby svoj záujem nahlásili v sakristii kostola. Predpokladaná cena púte je 150€, v cene je zahrnutá cesta autobusom, parkovné a 2x ubytovanie s plnou penziou.

Naši spolubratia z Bratislavy pozývajú budúci víkend na duchovnú obnovu pre mladých mužov od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu s názvom Rozsievač vyšiel rozsievať. Duchovná obnova začína v piatok podvečer a končí v nedeľu obedom. Viac informácii nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola.

Pani riaditeľka súkromného konzervatória, ktoré sa nachádza na území našej farnosti, nás srdečne pozýva na premiéru opery Hansa Krásu BRUNDIBÁR dňa 22.11.2019 o 18:00 v Koncertnej sále Župného domu (Župné nám. 3, Nitra). V 50 minútovej opere nám sa nám v 2 dejstvách predstavia študenti konzervatória. Na pozadí príbehu 2 detí, ktoré potrebujú zohnať peniaze na mlieko pre svoju chorú matku odhalia životy detí, ktoré zažili tragédiu, aká nemá v dejinách obdoby.

Ponúkame Vám novu knihu z vydavateľstva Verbum, adventné a vianočné kázne pátra Aladára Janegu. Za cenu 10eur si knihu môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola.

Aj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do adventnej obnove v slove, pri zdieľaní Svätého Písma v malých skupinkách. Prihlášky nájdete v zadnej časti kostola. Začíname po 1. adventnej nedeli.

V stredu po omši páter Vagaš pozýva staršiu Misijnú rodinu na modlitbové stretnutie.

Budúcu sobotu (23.11) pozývame všetky deti na eRko stretko. Stretávame sa o 16:00 hodine v Misijnom dome.

Srdečne pozývame deti a mládež, ktorí by ste sa chceli zapojiť do jasličkovej pobožnosti, aby ste sa zapísali v sakristii. Jasličková pobožnosť bude 25. decembra a prvý nácvik bude budúcu nedeľu (24.11.) o 16:00 hodine v misijnom dome.