Farské oznamy


Program bohoslužieb a pobožností na ďalší týždeň vysielaných naživo cez náš YouTube kanál Verbisti Kalvária. Ubezpečujeme Vás, že kňazi každý deň slúžia úmysly, ktoré boli prijaté ešte pred vypuknutím pandémie.

Nedeľa 29.3. 9.00 10.30 Piata pôstna nedeľa 15,00 – krížová cesta
Pondelok 30.3. 19.00 Pondelok po 5. pôstnej nedeli 18,30 – modlitba ruženca
Utorok  31.3. 19.00 Utorok po 5. pôstnej nedeli 18,30 – modlitba ruženca
Streda 1.4. 19.00 Streda po 5. pôstnej nedeli 18,30 – modlitba ruženca
Štvrtok 2.4. 19.00 Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 19,30 – adorácia za úmysly prednesené v našom kostole
Piatok  3.4. 19.00 Piatok po 5. pôstnej nedeli 18,30 – krížová cesta
Sobota 4.4. 10.00 Sobota po 5. pôstnej nedeli (1. sobota v mesiaci) 9,00 – fatimská pobožnosť
Nedeľa 5.4. 9.00 10.30 Kvetná nedeľa      15,00 krížová cesta

Link: https://www.youtube.com/channel/UCD6dPRZu-eMYexwf3NM0FPA

  • Prijatie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou

Aj keď obrady Veľkej noci budeme sláviť bez účasti veriacich, k náležitej príprave patrí aj sviatosť zmierenia. Pre ľudí v karanténe je samozrejmé, že sviatosť nebudú môcť prijať. Podobne aj tí, ktorí patria do rizikovej skupiny občanov, sa neodporúča pristúpiť k sv. spovedi. Nech si vzbudia dokonalú ľútosť a predsavzatie pristúpiť k sviatosti zmierenia, keď pominú objektívne prekážky sa vyspovedať.

Pre ostatných dávame do pozornosti našu službu spovedania. Spoločná sv. spoveď tak ako sme ju poznali doteraz pred Veľkou nocou nebude. Dôvodom je zákaz verejného zhromažďovania. Od pondelka budeme spovedať každý deň, okrem nedele, dopoludnia v čase od 7.00 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 18.00. Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na posledné dni pred Veľkou nocou, čím predídeme zbytočnému hromadeniu ľudí čakajúcich na sv. spoveď. Okrem uvedených časov budeme spovedať na požiadanie po telefonickom dohovore na čísle, ktoré je uvedené na stránke našej farnosti kalvaria.verbisti.sk.

Usmernenia k prijatiu sviatosti zmierenia:

  1. Ak nám to počasie dovolí, budeme spovedať aj vonku.
  2. Kňaz i spovedajúci musia mať prekryté ústa a nos rúškom.
  3. Pri čakaní dodržiavajte odstup aspoň 2 metre, resp. nestojte v rade.
  4. Po sv. spovedi sa v stanovených časoch spovedania nezdržiavajte dlho v kostole.
  5. Sv. prijímanie si treba dohodnúť s kňazom individuálne po sv. spovedi.
  • Lístky za divadelné predstavenie

Tí, ktorí si zakúpili lístky na divadelné predstavenie Povolanie pápež, si môžu telefonicky dohodnúť stretnutie a vyzdvihnúť si svoje peniaze. Je potrebné priniesť so sebou zakúpené lístky.

  • Úmysly sv. omší na máj

Úmysly na máj budeme prijímať až po ukončení situácie opatrení zakazujúcich verejné bohoslužby.

  • Prosby o modlitbu

Na našej webovej stránke kalvaria.verbisti.sk pribudla v menu možnosť zapísať svoj úmysel a prosbu o modlitbu (eKostol). Rovnako je možné prosby vhodiť osobne do krabičky v zadnej časti kostola. Prosby budú prednesené počas štvrtkových adorácií pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. Za uvedené prosby bude každú prvú sobotu obetovaná sv. omša o 10,00 hodine, v ktorej všetkých zverujeme pod ochranný plášť Matky Božej.

·        Sprístupnenie kostola k modlitbe

 Kostol bude otvorený od pondelku do soboty od 7,00-18,00. V nedeľu bude kostol sprístupnený k osobnej modlitbe od 12,00-14,30 a 15,30-18,00.

  • Zvonček

Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni podporili našu farnosť cez farský účet. Nech Pán Boh odmení Vašu obetu.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova

Najnovšie zamyslenie

ZAMYSLENIA NA ROK BOŽIEHO SLOVA (1.4.)