Farské oznamy

Nedeľa 22.9. 7.00 9.00 10.30 25. nedeľa v období cez rok
13.00 – 17.00 v rámci Dní dedič. európ. kultúry – prehliadka kostola, krypty, Misijného múzea, 17.30 vešpery
Pondelok 23.9. 6.30 19.00 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Utorok 24.9. 6.30 19.00 Féria
Streda 25.9. 6.30 19.00 Féria
Štvrtok 26.9. 6.30 19.00 Féria
Piatok  27.9. 6.30 19.00 Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Sobota 28.9. 6.30 19.00 Féria
Nedeľa 29.9. 7.00 9.00 10.30 25. nedeľa v období cez rok
14.30 eucharistická poklona: ruženec, 15.00-15.20 Korunka Božieho milosrdenstva,…tichá adorácia…17.30 vešpery a eucharist. požehnanie

V nedeľu 22. septembra 2019 bude v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva od 13.00 do 17.00 otvorený pre verejnosť farský kostol na Kalvárii a tiež krypta, v misijnom dome bude otvorené Misijné múzeum. V kostole prednesie páter Jozef Strečka SVD o 14.30 a o 16.00 prednášku o vývoji úcty k Sedembolestnej Panne Márii na Slovensku a na Morave. Prednáška bude doplnená obrazmi. Vešpery budú o 17.30.

V štvrtok 26. septembra sa z príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Konštantína-Cyrila uskutoční v Kňazskom seminári sv. Gorazda sympózium. Podujatie vyvrcholí sv.o mšou o 11.30 hod. v Katedrále sv. Emeráma. Viac informácií nájdete na nástenke.

Už túto sobotu (28.9. 2019) o 16:00 bude prvé eRko stretko pre deti od 5-14 rokov, na ktorom vašim deťom okrem zábavy, ponúka aj formáciu v kresťanskom duchu. Zraz je pred kostolom.

V Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre budú od nedele 29.9.2019 s pravidelným časom o 18.00 hod. bývať nedeľné stretnutia slobodných žien a mužov bez vekového obmedzenia za účelom modlitby za svojich budúcich manželov a manželky. Ste srdečne vítaní!

3. októbra bude v našom kostole prebiehať celodenná adorácia rodín za rodiny. Ak by ste sa chceli počas dňa zapojiť do tejto akcie, môžete sa zapísať na rozpis, ktorý nájdete vzadu v kostole, alebo u pani Veroniky Géciovej. Bližšie info nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola.

Náš mládežnícky kalvársky spevokol, ktorý spieva každú nedeľu na farskej sv. omši o 9:00, tiež počas sviatkov, slávností, na svadbách a iných podujatiach, privíta nových členov. Ak by ste mali záujem sa k nim pridať, príďte na nácvik vždy v piatok po večernej sv. omši na chórus v kostole na Kalvárii.

Už od októbra v našej farnosti začínajú fungovať nasledujúce stretká:
• streko pre mladých – teenagerov od 14 rokov,
• stretko pre manželov do 5 rokov od uzavretia manželstva,
• príprava na prijatie sviatostí pre dospelých,
• príprava na prvé sv. prijímanie pre deti, ktoré navštevujú školy, ktoré neorganizujú prvé sv. prijímanie

V našej farnosti vzniknu 2 spoločenstvá tzv. Misijnej rodiny. Ide o spoločenstvo laikov, ktorí sa chcú podieľať na spiritualite našej misijnej kongregácie.

Oznam pre slobodných katolíkov: aj Vy patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, ale vo svojom okolí nikoho takého nevidia? Príďte sa zoznámiť s novými ľuďmi na zoznamovací večer – speed dating katRande, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2019 o 18,00 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre. Je určený pre nezadaných katolíkov vo veku 28-40 rokov.

Oznamujeme členom Spolku svätého Vojtecha, miestnej skupiny Nitra-Kalvária, že si môžu vyzdvihnúť podielové knihy a DVD na rok 2020 u p. Ujlackého v každú nedeľu po skončení farskej sv. omše pred kostolom o 10,00. Členský poplatok na rok činí 8 eur.

(Krsty detí a prípravy na krst sú obvykle cez 2. a 4. víkend mesiaca. Presné dátumy a ďalšie užitočné informácie nájdete na farskej stránke: www.kalvaria.verbisti.sk)