Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra

IČO: 31197850
DIČ: 2022173769

Správca farnosti: P. Igor Kráľ SVD

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 15.30-17.00

Streda: 15.30-17.00

Piatok: 15.30-17.00

Telefón: 037 77 694 34

Mimo úradných hodín: 0950 233 140 (iba volania, nie sms-správy)

Email: nitrakalvaria@svd.sk

Nemocničný kaplán: P. Peter Vagaš SVD, P. Martin Madassery SVD

Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624