Predmanželská príprava

Najbližšia predmanželská príprava by sa mala uskutočniž v našej farnosti 4.-5. apríla 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je tento termín ešte otázny. Zaregistrovaných účastníkov budeme priebežne o zmenách informovať.

Ďalšia predmanželská príprava sa uskutoční vo farnosti Nitra – Horné mesto v termíne: 26.6. – 28.6. 2020. Bližšie informácie ohľadom tohto termínu nájdete na stránke farnosti Nitra – Horné mesto: https://nitra.hm.nrb.sk/sviatosti/. Na tento termín sa zaregistrujte priamo u pána farára vo farnosti Horné miesto.

U nás na Kalvárii bude nasledujúca príprava na manželstvo 5. – 6. septembra 2020 – predpokladaný počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 30 párov. Na túto prípravu prijímame prednostne tých snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v kostoloch nitrianskeho dekanátu a tiež v susediacich dekanátoch Lužianky, Močenok a Vráble. Na septembrový termín prípravy je potrebné zaregistrovať sa pomocou prihlasovacieho formulára. Automaticky Vám príde potvrdzujúci email. S blížiacim sa termínom predmanželskej prípravy Vás budeme kontaktovať emailom.

Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!

PROGRAM PRÍPRAVY SNÚBENCOV DO MANŽELSTVA 

SOBOTA

8:30 – 9:00                               Registrácia

9:00 – 12:50                             Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

                                                 Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

                                                 Manželská láska

12:50 – 14:00                           OBED (vo vlastnej réžii)

14:00 – 18:00                           Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

                                                 Kresťanská viera

                                                 Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plan. rodičovstva

NEDEĽA

13:00 – 18:00                            Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine

                                                  Príprava na rodičovstvo a výchovu detí   

                         Sviatosti, sviatosť manželstva

Dôležité informácie o predmanželskej príprave na Kalvárii:

 • miesto konania:
 •  Misijná Dom Matky Božej, Kalvária 3, Nitra (vchod cez recepciu domu)
 • Registrácia účastníkov začína v deň náuky – v sobotu o 8:30.
 • V prípade záujmu o účasť je potrebné sa registrovať cez nasledujúci formulár.
 • Vždy je možné registrovať sa len na daný termín predmanželskej prípravy spomenutý vo formulári.
 • Po naplnení maximálneho počtu účastníkov už nie je možné sa zaregistrovať
 • Ďalšie otázky sú zodpovedané nižšie (Najčastejšie kladené otázky).
 • Registračný príspevok je 15 € na osobu a platí sa pri registrácii.
 • V tejto cene je zahrnutý: pracovný zošit pre každého účastníka (vyhotovený v slovenskom alebo v anglickom jazyku), náklady súvisiace s prenájmom priestorov, energiami, ako aj náklady organizačného tímu zabezpečujúceho registráciu, obsluhu a prenájom techniky, ako aj celkový priebeh predmanželskej prípravy. Príspevok tiež zahŕňa odmenu pre prednášajúcich hostí, tlačové materiály súvisiace s prípravou na manželstvo, ktoré si môžu snúbenci v prípade záujmu vziať so sebou zadarmo.
 • V sobotu je vyhradený čas na obed. (V blízkosti Misijného domu je možnosť stravovania sa v reštaurácii Hoffer alebo v nákupom centre Mlyny.)
 • Je potrebné vziať si so sebou pero.
 • Účasť je povinná počas oboch dní.
 • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy dostanete na záver, len ak sa zúčastníte celej predmanželskej prípravy.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo nájdete na týchto stránkach: 

Doplňujúce informácie:

 • Celkové trvanie tejto predmanželskej prípravy spočíva:
 • v prednáškach
 • čítaní Písma
 • modlitbe
 • a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov.
 • Ak Ti nevyhovujú termíny predmanželskej prípravy, pozri tiež:
 • Príprava na manželstvo v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre na http://www.upcnitra.sk/(Sekcia: Aktivity / Ars Amandi…)

Zamyslenia na Rok Božieho Slova

Najnovšie zamyslenie

29.4.