Predmanželská príprava

V našej farnosti bude predmanželská príprava od 9.-10. marca 2024. Uskutoční sa v aule Misijného domu Matky Božej na Kalvárii.

Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom tohto formulára: REGISTRÁCIA

PROGRAM PRÍPRAVY SNÚBENCOV DO MANŽELSTVA 

SOBOTA

8:30 – 9:00                               Registrácia

9:00 – 12:50                             Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

                                                 Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

                                                 Manželská láska

12:50 – 14:00                           OBED (vo vlastnej réžii)

14:00 – 17:00                           Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov                                                 

Príprava na rodičovstvo a výchovu detí 

  Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plan. rodičovstva

                                               

NEDEĽA

14:00 – 17:00                            Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine

Kresťanská viera, Sviatosti, sviatosť manželstva

                                                 

                        

Dôležité informácie o predmanželskej príprave na Kalvárii:

 • miesto konania:
 •  Misijný Dom Matky Božej, Kalvária 3, Nitra (vchod cez recepciu domu)
 • Registrácia účastníkov začína v deň náuky – v sobotu o 8:30.
 • Po naplnení maximálneho počtu účastníkov už nie je možné sa zaregistrovať
 • Ďalšie otázky sú zodpovedané nižšie (Najčastejšie kladené otázky).
 • Registračný príspevok je 25 € na osobu a platí sa pri registrácii.
 • V tejto cene je zahrnutý: pracovný zošit pre každého účastníka (vyhotovený v slovenskom alebo v anglickom jazyku), náklady súvisiace s prenájmom priestorov, energiami, ako aj náklady organizačného tímu zabezpečujúceho registráciu, obsluhu a prenájom techniky, ako aj celkový priebeh predmanželskej prípravy. Príspevok tiež zahŕňa odmenu pre prednášajúcich hostí, tlačové materiály súvisiace s prípravou na manželstvo, ktoré si môžu snúbenci v prípade záujmu vziať so sebou zadarmo.
 • V sobotu je vyhradený čas na obed.
 • Je potrebné vziať si so sebou pero.
 • Účasť je povinná počas oboch dní.
 • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy dostanete na záver, len ak sa zúčastníte celej predmanželskej prípravy.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo nájdete na týchto stránkach: 

Doplňujúce informácie:

 • Celkové trvanie tejto predmanželskej prípravy spočíva:
 • v prednáškach
 • čítaní Písma
 • modlitbe
 • a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov.
 • Ak Ti nevyhovujú termíny predmanželskej prípravy, pozri tiež:
 • Príprava na manželstvo v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre na http://www.upcnitra.sk/(Sekcia: Aktivity / Ars Amandi…)

Kalvárske hlasy