Kresťanský koučing

KRESŤANSKÝ KOUČING  

Čo je kresťanský koučing ? 

Kresťanský koučing je premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v Božích rukách a najdôležitejšie miesto má Boh. Koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode. Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/11258

Prečo kresťanský koučing ?

Lebo chceme riešiť svoju životnú situáciu, pohnúť sa z miesta, rozhodnúť sa…v súlade s našou vierou. Koučing využíva schopnosť človeka nahliadnuť do svojho vnútra vďaka otázkam „zvonka“ takým spôsobom, akým to sám nie je schopný urobiť. Všetky odpovede aj riešenia našich situácií máme v sebe, niekedy veľmi hlboko a kresťanský koučing nám pomôže sa ku nim dostať. Cieľom kresťanského koučingu je pomôcť človeku.  

AKO prebieha kresťanský koučing ?

Kresťanský koučing prebieha formou rozhovoru. Formou transformujúceho rozhovoru.

Formou otázok a odpovedí. Kouč pomáha koučovanému objaviť v sebe tie najlepšie odpovede pre neho. Na rozdiel od svetského koučingu veríme v uzdravujúcu silu Ducha Svätého. Kouč neradí, nesúdi, nehodnotí. Kouč pomáha s hľadaním odpovede vo vnútri koučovaného. Keď si vyberiete „svojho“ kresťanského kouča, kontaktujete ho meilom so záujmom o rozhovor.

KDE prebieha kresťanský koučing ?

Rozhovor prebieha po vzájomnej dohode buď formou osobného stretnutia alebo sa môže uskutočniť aj online, vo vzájomne dohodnutom čase. Obvyklá dĺžka koučovacieho rozhovoru je do 60 min., a prvá hodina býva zdarma. 

KEDY kresťanský koučing ?  

Kresťanský koučing môžu využiť dospelí jednotlivci laici aj zasvätené osoby v rôznom veku, aj manželské, partnerské, snúbenecké páry, rodiny… v rôznych životných situáciách.Napr.:

  • keď sa chcete pohnúť z bodu A do bodu B a neviete AKO  
  • keď sa potrebujeme pohnúť z miesta a neviete ani KDE ani AKO 
  • keď sa chcete správne rozhodnúť 
  • keď hľadáte odpoveď na dôležitú otázku
  • keď si potrebujete upratať vo svojom vnútri, … 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/17704

Ako sa stať kresťanským koučom?

Jedinečný 4-mesačný výcvik kresťanského koučingu na Slovensku realizuje Poradenské centrum pre rodiny Family Garden v Bratislave https://familygarden.sk/. Odborným garantom a hlavným lektorom kresťanského koučingu na Slovensku je p. Marián Kubeš – rozhovor s ním je tu :  https://familygarden.sk/2018/07/17/rozhovorkoucmozepomahatvofarnosticivcentreprerodinu/

Kde nájdem kresťanského kouča? 

  • Z našej farnosti je úspešnou absolventkou výcviku kresťanského koučingu v roku 2017 a aktívne sa mu venuje Ing. Jozefa Danová. Prečo sa stala kresťanským koučom? Tu

odpovedá : https://dodkadanova.sk/akosomsastalakoucom/  

Kontakt:  krestanskykouc.nr@gmail.com, www.dodkadanova.sk. 

 Ak vás téma kresťanského koučingu zaujala, máte otázky k téme, alebo máte záujem o konzultáciu vašej konkrétnej situácie – s dôverou sa obráťte na kresťanského kouča. 

Kalvárske hlasy