Články

Domáca rodinná liturgia

Drahí priatelia, naše rodiny sú domácou cirkvou. Náš duchovný život nie je limitovaný len na priestor kostola, ale spokojne sa môže a má odohrávať aj v našich domovoch a domácnostiach. ...

Boh prichádza k nám

Možno si ešte mnohý pamätáte, ako počas Vianočných sviatkov chodili po dedinách z domu do domu chlapci betlehemci s pastierskou hrou o narodení Ježiša. Vystupovali tam postavy: Anjel, Junák, Stacho, ...

Ježišov obdivovateľ vs. učeník

V misionárskej službe (inými slovami v každodennom živote) vychádzame z vlastného pohodlia a istoty smerom k iným. Tak máme účasť na živote Krista- zomierajúc sebe spolu s Kristom prechádzame do plnosti života. V kontakte ...

Návod na usporiadaný život

Poznať cieľ a svoje poslanie, je veľmi dôležité. Môže nám to veľmi napomôcť v posudzovaní situácie; v posúdení, čo je správne, ako mám v danej chvíli zareagovať, ako sa mám rozhodnúť a čomu sa ...

Povolaný(í) k svätosti

Drahí priatelia, ponúkame Vám pár myšlienok z apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti v súčasnom svete. 2. Nebude tu nasledovať traktát o svätosti s ...

Zamyslenie na nedeľu 13. októbra 2019

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Lk ...

Mojím povolaním je láska (zamyslenie na 1.10.2019)

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ ...

Speed dating na Nitrianskej Kalvárii

Speed dating znamená v preklade rýchle rande, resp. rýchla zoznamka. Je síce anonymné, ale zároveň veľmi osobné, ideálne pre tých, ktorí hľadajú životného partnera, ale vo svojom okolí nikoho takého nevidia… ...

Príprava snúbencov na Kalvárii (28.-29.september 2019)

Priemerná príprava svadobného dňa trvá priemerne 250 hodín. Príprava na spoločný manželský život je z tohto pohľadu vo všeobecnosti zanedbávaná a podvyživená. Preto sa veľmi tešíme záujmu mladých, ktorí chcú byť ...

Farský deň 2019

V nedeľu 15.9.2019 sa na Kalvárii konal už tradičný Farský deň. ...

Čo sú odpustky a možnosti ich získania

Úlohou odpustkov je pomáhať človeku v každodennom vzrastaní v čnostiach a kresťanskej láske. Súvisia so zjavením veľkosti Božej lásky ...

Puto duchovného spojenia farského kostola s pápežskou bazilikou

Počas slávnostnej bohoslužby pri príležitosti púti k Nanebovzatej Panny Márie v Nitre na Kalvárii bol dňa 13. augusta 2017 zverejnený dekrét o pričlenení farského kostola Nanebovzatia Panny Márie duchovnými zväzkami k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore. Aký má zmysel toto pričlenenie a čo vlastne náš kostol duchovným putom získal?
...

Zamyslenia na Rok Božieho Slova

Najnovšie zamyslenie

29.4.