Vysluhovanie svätenín

Požehnanie bytu

Je možné požiadať o požehnanie bytu. Po dohode sme ochotní prísť hociktoré obdobie roka a pomodliť sa spolu s obyvateľmi bytu a vykonať požehnanie osôb a tiež bytových priestorov. Tradičné požehnania rodín a príbytkov bývajú vo vianočnom období okolo slávnosti Zjavenia Pána. Môžte sa prihlásiť osobne po svätých omšiach v sakristii, alebo telefonicky či mailom.

Kalvárske hlasy