Maďarské púte

Pre maďarsky hovoriacich veriacich je tiež zabezpečený pútny program, ktorý je zverejnený dopredu. Mariánska pobožnosť začína zvyčajne o 15,00 a po nej nasleduje slávnostná svätá omša za účasti pozvaných kazateľov. 

Púte maďarských veriacich v roku 2020 budú:

2. mája 2020
15.-16. augusta 2020 – v rámci Nitrianskej púte na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
6. (alebo 15., presný dátum priebežne upresníme) septembra 2020
10. októbra 2020
26.-29. novembra 2020 – duchovná obnova

Od štvrtku 26. novembra do nedele 29. novembra 2020, bude duchovná obnova pre exercitantov i pre širšiu verejnosť v maďarskom jazyku pod vedením kňaza.
Prihlasovanie na ubytovanie (30 miest) u p.Šlosárovej, tel. 0905 269 004, email: emilia.slosarova (a) svd.sk. Cena za ubytovanie na osobu: 38,-€ (izba pre 2-3 osoby), 42,-€ (izba pre 1 osobu). Prihlasovanie sa na ubytovanie je do 22.novembra, samotné ubytovanie je vo štvrtok do 17.00, na štvrtok si možno objednať aj obed.

Kalvárske hlasy