Maďarské púte

Pre maďarsky hovoriacich veriacich je tiež zabezpečený pútny program, ktorý je zverejnený dopredu. Mariánska pobožnosť začína zvyčajne o 15,00 a po nej nasleduje slávnostná svätá omša za účasti pozvaných kazateľov. 

Púte maďarských veriacich v roku 2019 budú:

sobota 12. októbra 2019

Od štvrtku 28. novembra od 15.00 hod. do soboty 30. novembra 2019 do 18.00 hod. bude duchovná obnova pre exercitantov i pre širšiu verejnosť v maďarskom jazyku pod vedením kňaza. Téma duchovnej obnovy bude „Eucharistia.“

V rámci tejto obnovy bude vo štvrtok, v piatok a v sobotu prístupná pre verejnosť o 15.00 v kostole pobožnosť a o 16.00 sv.omša s tematickou kázňou. Prihlasovanie na ubytovanie (30 miest) u p.Šlosárovej, tel. 0905 269 004, email: emilia.slosarova (a) svd.sk. Cena za ubytovanie na osobu: 38,-€ (izba pre 2-3 osoby), 42,-€ (izba pre 1 osobu). Prihlasovanie sa na ubytovanie je do 22.novembra, samotné ubytovanie je vo štvrtok do 17.00, na štvrtok si možno objednať aj obed.