Kňazi vo farnosti

P. Igor Kráľ SVD

Pater Igor sa narodil v roku 1980. Za kňaza bol vysvätený v r. 2010. Na Kalvárii už pôsobil ako kaplán do roku 2012. Po dvoch rokoch v Univerzitnom centre v Bratislave študoval v Ríme. Pred príchodom do našej farnosti bol prefektom (formátorom) v Misijnom dome A. Janssena v Bratislave.

P. PETER VAGAŠ

Pater Peter sa narodil v roku 1966, pochádza zo Spišského Štiavnika. Za kňaza bol vysvätený v r. 1998. Pôsobil v Nitre, Dolných Krškanoch a ako správca kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a rektor Misijného domu vo Vidinej.

P. MATEJ REINER SVD

Páter Matej sa narodil v roku 1989. Za kňaza bol vysvätený v r. 2019.
Na Kalvárii slúžil na pastoračnej praxi v rokoch 2015-2016.

Kalvárske hlasy