Kňazi vo farnosti

 

 

P. Ján Štefanec SVD

Páter Ján sa narodil v roku 1965. Za kňaza bol vysvätený v roku 1991. Na Kalvárii pôsobil ako rektor Misijneho domu, zároveň správca farnosti, potom bol správcom Univerzitného Pastračného Centra v Bratislave a tiež ako provinciál SVD. Pred prevzatím služby správcu farnosti viedol Exercičný dom Arnolda Janssena.

P. PETER VAGAŠ

Pater Peter sa narodil v roku 1966, pochádza zo Spišského Štiavnika. Za kňaza bol vysvätený v r. 1998. Pôsobil v Nitre, Dolných Krškanoch a ako správca kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a rektor Misijného domu vo Vidinej.

 

 

P. MATEJ REINER SVD

Páter Matej sa narodil v roku 1989. Za kňaza bol vysvätený v r. 2019.
Na Kalvárii slúžil na pastoračnej praxi v rokoch 2015-2016.

Kalvárske hlasy