Stretko mladých

Od októbra v našej farnosti zakladáme stretko pre mladých (od 14 rokov). Cieľom spoločenstva je navzájom sa povzbudzovať a formovať vo viere a oddanosti Bohu a krstným záväzkom.

Záujemcov prosím, aby sa prihlásili priamo P. Igorovi a P. Matejovi, alebo napíšte na farský mail.

Cieľ nášho spoločenstva by som najradšej vysvetlil na nasledujúcom príklade:

V minulom storočí v jednej ruskej provincii bohatí ľudia chránili svoj majetok najímaním ľudí, ktorí ho mali strážiť počas nocí. Ich úlohou bolo kráčať okolo majetku a dávať naň pozor. Jednej noci Rabbi Naftalis sa prechádzal po kraji jedného takéhoto panstva, keď vbehol do výhľadu jednému mladému mužovi – strážnikovi, ktorý práve vykonával obhliadku. Rabbi sa ho opýtal: „Za koho tu kráčaš, mladý muž?“

Strážnik mu odpovedal meno majiteľa pozemku a tiež sa opýtal: „A vy, Rabbi, za koho kráčate vy?“ Toto slovo zasiahlo Rabbiho ako letiaci šíp natoľko, že až po chvíli dokázal odpovedať: „V tejto chvíli za nikoho…“

Potom sa ho Rabbi opýtal: „Nechceli by ste sa pracovať v mojich službách?“

„Bolo by mi cťou, Rabbi,“ odpovedal mladý strážnik. „Ale čo by bolo náplňou mojej práce?“

Rabbi odpovedal: „Pravidelne by si mi pripomínal, za koho by som mal kráčať, aby som na to nezabúdal…“

A za koho kráčaš ty?

Naše spoločenstvo nám má pripomínať, v koho službách by sme mali byť.

Naše stretnutia by boli zhruba každé dva týždne. Na dni a hodine sa ešte priebežne dohodneme.

Kalvárske hlasy