Spytovanie svedomia – diagnózy duchovného zraku (P. Igor Kráľ SVD)

Raz som pomáhal pri príprave s drevom až do neskorého večera. Mama nás zavolala na večeru: „Poriadne sa poumývajte, a poďte k stolu.“ V duchu som si myslel „a načo?“ V šere som však nevidel to, čo som zbadal, keď som vošiel do izby plnej svetla. Bol som úplne špinavý…

Neviem ako vy, ale ja zatiaľ okuliare nepotrebujem. Bolo by však naivné myslieť si, že keď Ježiš hovorí o navrátení zraku slepým, že tieto slová sa ma netýkajú. Stoja v centre Izaiášovho proroctva, ktoré si Ježiš vyberá ako inauguračnú reč počas svojej prvej kázne na začiatku svojho verejného účinkovania.

Možno netrpíme žiadnou chorobou oka, napriek tomu stručný prehľad chorôb duchovného zraku môže napomôcť v ich diagnostikovaní.

  • V kresťanských kruhoch je pomerne častá duchovná krátkozrakosť, kedy máme problém vidieť potreby iných. Máme totiž zaostrené len na vlastné záujmy.
  • Inokedy zas až príliš dobre ostríme do diaľky a zameriavame sa na chyby iných a tým, ktorí tak dobre nevidia, o tom radi rozpovieme.
  • Tí, čo majú problémy s farbosleposťou nie sú zas schopní s vďačnosťou vnímať pestrosť Božích dobrodení, milostí a požehnania.
  • „Starší“ so šedým zákalom žijúci kresťanským stereotypom sú v riziku nevidieť ostro nové výzvy, ktoré prináša každý deň.
  • Syndróm suchého oka zas spôsobuje pretrvávanie v nezdravom prostredí, či návykové hriechy.
  • Inokedy akútny zápal môže spôsobiť infekcia hriechu, ktorému sa vystavujeme.
  • Pri duchovnom astigmatizme vidíme len čiastočne, často účelovo, ako nám to vyhovuje.
  • Rodičia, ktorí nedbajú o duchovný zrak svojich ratolestí riskujú, že s duchovnou tupozrakosťou budú ich deti žiť po celý zvyšok života.

Usvedčení? To znamená úspešne diagnostikovaní. Veď Ježiš neprišiel liečiť zdravých, ale chorých. Áno, možno je to pokorujúce ocitnúť sa v čakárni pre hriešnikov. Ale je oblažujúce vedieť, že Nebeský Lekár prišiel do ambulancie kvôli mne.

Dobrá diagnostika je pre Ježišovho učeníka dôležitá. Pretože Jeho misia stále pokračuje. Preto musí Jeho učeník mať zrak v poriadku, aby mohol hľadieť na seba i svet Jeho pohľadom.

1. Ku ktorej diagnóze (tej duchovnej) máš predispozície? 2. Máš už skúsenosť s Nebeským Lekárom a jeho uzdravujúcim dotykom? 3. Vieš oceniť nádhernú premenu, ktorá sa deje vo svätej spovedi, kde v hriešnikovi sa obnovuje svätosť?

Kalvárske hlasy