Farský deň 2019

ňV nedeľu 15.9.2019 sa na Kalvárii konal už tradičný Farský deň.

Farský deň predstavuje príležitosť stretnúť „známych“. Nielen „starých známych“, s ktorými sa poznáme už dlhé roky, ale aj tých, ktorí sú nám len „známi“ z kostola. Často hovoríme, že nemáme čas – čas na seba, svoje rodiny, kamarátov, a vôbec nie na tých, ktorých nepoznáme. Farský deň nám dáva možnosť zastaviť sa, posedieť a porozprávať sa, zoznámiť sa s ľuďmi, ktorých pravidelne stretáme v kostole. Farský deň  nám ponúka prežiť nedeľné popoludnie so svojimi spolufarníkmi a kňazmi farnosti v tichom a príjemnom prostredí farskej záhrady.

Farský deň je časom pre modlitbu za farnosť. Počas svätých omší prosíme za naše spoločenstvá; spoločenstvá detí, mládeže, dospelých aj seniorov, aby sa stretávali a budovali medzi sebou zdravé vzťahy upriamené na Boha. Aby sa spoločne tešili zo svojich radostí a pomáhali si navzájom znášať starosti a trápenia bežného dňa a nachádzali silu v Evanjeliu.

Farský deň je príležitosťou zapojiť sa do programu, ktorý pre nás pripravujú iní. Deti si môžu zatancovať erko tance, zahrať nervy drásajúci futbal a vytvoriť bubliny dlhé aj niekoľko metrov. Aká krása, aká jednoduchosť! Paličky namočíš do vody, spojíš, vytiahneš a bublinu uzavrieš! Neverili by ste, koľko detí aj dospelých prepadlo umeniu megabublín!

Farský deň je príležitosťou ochutnať guláš, vínko, kávu, koláčiky a pagáčiky, ktoré pravidelne pripravujú šikovní kuchári a gazdinky. Všetci to robia s láskou a oduševnením a chcú pomôcť dobrej veci: výťažok z predaja sa použije na prestavbu priestorov bývalej kaviarne, ktorá sa zmení na miesto aktívneho života našej farnosti. Priestory budú využívať naše farské spoločenstvá ako miesta spoločných stretnutí. Momentálne naša farnosť takéto priestory veľmi potrebuje.

Ďakujem všetkým, ktorí Farský deň pripravili, tým, ktorí sa na ňom zúčastnili a financiami a modlitbami podporili jeho hlavnú myšlienku. Veríme, že s pomocou Božou sa nám naše spoločné dielo podarí!

(-kw-)

Kalvárske hlasy