ÚVAHA K MIMORIADNEMU MISIJNÉMU MESIACU (6.10.)

Pán vravel: „Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“           Lk 17,10

Pierre Toussaint sa narodil na Haiti ako otrok. So svojím pánom prišiel do New Yorku. Potom, čo získal slobodu, sa stal renomovaným kaderníkom newyorskej smotánky. Povzbudený náukou evanjelia takmer všetok svoj zisk rozdal na charitatívne diela a bol veľkým podporovateľom pri výstavbe starej katedrály Sv. Patrika. Bol nápomocný tak čiernym, ako aj bielym obyvateľom mesta. Jeho jediným kritériom bola pomoc núdznemu. Jeho manželka učila siroty čítať a písať v ich dome. Vo voľnom čase sa zase spoločne starali o bezdomovcov a opustených ľudí vo svojom okolí. Jeho dobré srdce z neho spravilo najznámejšieho a najobľúbenejšieho katolíka mesta. Nebola to len jeho veľkodušnosť a služba, ktoré z tohto muža spravili svätca. V prvom rade to bol jeho vzťah ku Kristovi. 66 rokov denne chodieval na svätú omšu, sýtil sa Eucharistiou a meditoval nad Božím Slovom, ktoré sa mu stalo inšpiráciou v mnohých jeho dielach.

Svätci rastú vďaka modlitbe a blízkosti Krista, od ktorého sa môžu mnohému priučiť. Keď by si dnes nakukol do svojho diára, koľko priestoru máš v ňom vyhradeného pre Ježiša ty?  

„Najlepším spôsobom na rozlíšenie toho, či je naša cesta modlitby autentická, je pozrieť sa, do akej miery sa náš život mení vo svetle milosrdenstva. Pretože milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec, ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutoční synovia.“                                            Pápež František

Kalvárske hlasy