Kňazská rekolekcia

Dňa 10.10.2019 sa v našej farnosti uskutočnila kňazská rekolekcia Nitrianského dekanátu. Zúčastnilo sa na nej 25 kňazov pôsobiacich v Nitre. Rekolekcia je spoločné stretnutie kňazov aktívne pracujúcich v pastorácií. Jej program tvorí adorácia, svätá omša a pracovná časť, na ktorej si kňazi medzi sebou navzájom vymieňajú pracovné skúsenosti a riešia sa pastoračné ťažkosti.

Kalvárske hlasy