MISIJNÝ DEŇ DETÍ a „Milión detí sa modlí ruženec“

Na prianie pápeža Františka tento rok je celý október vyhlásený za misijný mesiac. Zvyčajne sa v Cirkvi slávi len misijná nedeľa, počas ktorej sa každoročne modlíme za misie, misionárov, za tých, ku ktorým sú misionári poslaní a za nové misijné povolania.Preto sa počas tohto mesiaca pripravili na každý deň zamyslenia, ktoré nás majú v našej misijnej horlivosti povzbudiť. Na sociálnych sieťach kolujú krásne obrázky s misijnými myšlienkami a v našich chrámoch sa za misie modlíme viac ako inokedy. V piatok o 17,00 sa naše farské spoločenstvo pripojí k akcii Milión detí sa modlí ruženec. Pozývame deti a mládež, aby sa pripojili k modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete. Po ruženci bude nasledovať detská sv. omša. V našej farnosti sme sa rozhodli spraviť ešte čosi viac. Organizujeme Misijný deň detí, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Program začína detskou sv. omšou v nedeľu o 10,30, po ktorej bude nasledovať spoločný obed a rodinná hra s misijnou tematikou. Ostatných pozývame do auly Misijného domu o 15,00 na premiéru dokumentárneho filmu o našom misionárovi Ondrejovi Peštovi, ktorý slúži v Bolívii. Po filme bude beseda s tvorcami tohto filmu, medzi ktorými je aj náš P. Ján Štefanec.

Po svätých omšiach bude zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

Zamyslenia na Rok Božieho Slova

Najnovšie zamyslenie

29.4.