MISIJNÝ DEŇ DETÍ a „Milión detí sa modlí ruženec“

Na prianie pápeža Františka tento rok je celý október vyhlásený za misijný mesiac. Zvyčajne sa v Cirkvi slávi len misijná nedeľa, počas ktorej sa každoročne modlíme za misie, misionárov, za tých, ku ktorým sú misionári poslaní a za nové misijné povolania.Preto sa počas tohto mesiaca pripravili na každý deň zamyslenia, ktoré nás majú v našej misijnej horlivosti povzbudiť. Na sociálnych sieťach kolujú krásne obrázky s misijnými myšlienkami a v našich chrámoch sa za misie modlíme viac ako inokedy. V piatok o 17,00 sa naše farské spoločenstvo pripojí k akcii Milión detí sa modlí ruženec. Pozývame deti a mládež, aby sa pripojili k modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete. Po ruženci bude nasledovať detská sv. omša. V našej farnosti sme sa rozhodli spraviť ešte čosi viac. Organizujeme Misijný deň detí, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Program začína detskou sv. omšou v nedeľu o 10,30, po ktorej bude nasledovať spoločný obed a rodinná hra s misijnou tematikou. Ostatných pozývame do auly Misijného domu o 15,00 na premiéru dokumentárneho filmu o našom misionárovi Ondrejovi Peštovi, ktorý slúži v Bolívii. Po filme bude beseda s tvorcami tohto filmu, medzi ktorými je aj náš P. Ján Štefanec.

Po svätých omšiach bude zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

Kalvárske hlasy