Organový koncert poľskej hudby na hrade

Poľský klub-spolok Poliakov
a ich priateľov na Slovensku
Vás srdečne pozýva na

Orgánový koncert poľskej hudby – XII. ročník

Katedrála sv. Emeráma
Katedra św. Emerama
Nitra 17. 11. 2019
16.00 hod.

Kalvárske hlasy