Návod na usporiadaný život

Poznať cieľ a svoje poslanie, je veľmi dôležité. Môže nám to veľmi napomôcť v posudzovaní situácie; v posúdení, čo je správne, ako mám v danej chvíli zareagovať, ako sa mám rozhodnúť a čomu sa vyvarovať. V tom najširšom zmysle mať zadefinovaný cieľ života mi pomáha správne prežiť svoj život. Morálna teológia ho nazýva optio fundamentaliszákladná voľba, ktorá potom určuje všetky moje drobné-čiastkové rozhodnutia v každodennom živote.

Sv. Ignác túto realitu nazval Princíp a fundament. Ide o referenčný bod, ktorý má exercitantovi (tomu, ktorý si robí duchovné cvičenia) pomôcť správne si zvoliť svoje povolanie, resp. usporiadať si svoj život v súlade s Božou vôľou. Svoje duchovné cvičenia začína práve sebapoznávaním, spytovaním svedomia, aby človek sa zorientoval v tom, čím žije, k čomu smerujú jeho myšlienky, čím sa zaoberá, čoho sa obáva, po čom túži a o čom sníva.

Ide tu o hľadanie toho, okolo čoho sa všetko v mojom živote točí. Ilustrovať to môžeme na príklade muža, ktorý sa práve zaľúbil: všetko sa začne točiť okolo milovanej ženy. Stále na ňu myslí; želá si byť s ňou neustále; hľadá príležitosť ako urobiť milovanej radosť; trápi sa, ak ju niečím zarmútil. Takto sa náš život môže točiť okolo práce, majstrovstiev sveta, partie, či problémov v rodine…

Vytvorením takéhoto stredobodu sa mnohé okrajové veci dostávajú bližšie k centru. U tých, u ktorých sa tento stredobod života často mení – podľa pocitov či okolností – to hovorí o jeho nestálosti a o tom, že základnú voľbu ešte neurobil, že nenašiel svoj „princíp a fundament“ života. Alebo ich máme viacero – a vtedy žijeme neusporiadane a ženieme sa od jednej veci k druhej.

Preto Ignác privádza exercitanta k poznaniu, že je potrebné mať len jeden stredobod, jediný cieľ, okolo ktorého sa bude všetko točiť, a ktorému sa všetko podriadi. Všetko, čo je s ním späté sa dostane do jeho blízkosti a ostatné sa vzdiali na perifériu. Všetko mu bude podriadené a bude určovať všetky moje voľby a z tejto perspektívy budem čítať znamenia čias.

To, okolo čoho sa točí môj život mi potom organizuje čas, ovplyvňuje moje prežívanie a vnímanie skutočnosti. Tento stredobod začne určovať všetky moje čiastkové voľby a pomôže mi prežiť život v súlade s Božou vôľou.

Čo tento Princíp a fundament sv. Ignáca  hovorí?

„Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu a takýmto spôsobom si spasil dušu; a ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho nasleduje, že človek ich má natoľko užívať, nakoľko mu pomáhajú k jeho cieľu a natoľko sa ich zrieknuť, nakoľko mu v tom prekážajú…“

Je dôležité poznať cieľ i svoje poslanie vo všetkých našich činnostiach i povinnostiach –pomôže nám to, aby sme správne využívali prítomné okamihy – umožní nám to využiť čas na svoje posvätenie i rast. Umožní nám to byť, tým, čím byť máme:

  • deti, kým máme rodičov
  • rodičia, kým máme dosah na deti
  • študenti, kým máme tú možnosť do školy chodiť a okrej nej nemáme veľa zodpovednosti
  • aby sme konali skutky dobročinnej lásky, kým vládzeme…
  • aby sme sa sýtili nebeským chlebom, kým vládzeme prísť do kostola…

Ako je to s Tebou? Poznáš, okolo čoho sa točí Tvoj život?

Aký je stredobod tvojho života?

Nemyslíš, žeby text Princípu a fundamentu stálo za to naučiť sa ho naspamäť?

Kalvárske hlasy