Ježišov obdivovateľ vs. učeník

V misionárskej službe (inými slovami v každodennom živote) vychádzame z vlastného pohodlia a istoty smerom k iným. Tak máme účasť na živote Krista- zomierajúc sebe spolu s Kristom prechádzame do plnosti života. V kontakte s ostatnými nielenže my sami reprezentujeme Krista (porov. Gal 2,20), ale je to spôsob ako sa v stretnutí s inými stretávame s Kristom.

Každé stretnutie je milostivým okamihom, ktorý nám môže poslúžiť nielen ako moment stretnutia s Bohom, ale aj príležitosť na rast. Služba sa pre nás stáva kontempláciou i našim posvätením. Pomáha nám stať sa lepším človekom.

Aby sme však mohli byť protagonistami takýchto vzácnych a milostivých chvíľ, potrebujeme na život a aj na tie najvšednejšie stretnutia hľadieť očami viery, očami Kristovho učeníka. Nestačí byť jeho fanúšikom. Medzi nasledovníkom a fanúšikom je totiž neuveriteľný rozdiel.

Ježišových obdivovateľov a fanúšikov charakterizuje:

 • To sú tí, ktorí nemajú problém uznať, že bol frajer svojej doby a jeho učenie a múdrosť nemali obdobu. Veľa o ňom vedia a môžu o ňom diskutovať hodiny.
 • Dajú si krížik na krk či rybičku na auto, nemajú radi kresťanský gýč a doma v poličke majú na viditeľnom mieste uloženú v poličke Bibliu. Viac im záleží na tom, aby z nej utreli prach, ako nad meditovaním jej slov.
 • Presne vedia sformulovať a odsúdiť zlyhania Cirkvi a keď sa dá, pochváliť sa jej úspechmi. Vložia málo úsilia do toho, aby vylepšili jej kredit.
 • Málom prispejú, takmer nič neinvestujú, zato radi čerpajú z výhod domnelého členstva Ježišovho fanklubu.
 • V čase prenasledovania zapierajú a v čase nepriazne, nevedia nájsť síl vytrvať.
 • V modlitbách málo ďakujú, takmer vôbec nechvália a veľa prosia, aby veľa dostali…

Keď však do svoje služby povoláva Ježiš, nestojí o naše členstvo v jeho fanklube. Povoláva k nasledovaniu. Ježiš túži, aby sme sa s ním vybrali nielen na cestu úspechu, ale aj na cestu do Jeruzalema.

Ježišových skutočných učeníkov by sme mohli charakterizovať nasledovne:

 • Uznávajú, že Ježiš bol frajer svojej doby. Je pre nich predovšetkým Boh a Pán a preto skláňajú pred ním kolená a podriaďujú jeho náuke svoje konanie. Nielen veľa vedia, ale ho dobre poznajú, lebo majú s ním vzťah.
 • Radi svedčia krížikom či rybičkou, no dôležitejšie je transparentnosť života a koherentnosť medzi skutkami a slovami.
 • Na ich Biblii sa málokedy usadí prach lebo ju často otvárajú, aby ju čítali, meditovali na jej slovami a modlia sa s ňou.
 • Tešia sa z úspechov Cirkvi a bolia ich jej prehrešky. Svojim konaním sa snažia zlepšovať jej kredit a robiť pokánie za jej slabých členov.
 • So všetkou vážnosťou sa usilujú budovať Božie kráľovstvo. Opustiť zónu komfortu a prebrať svoj diel zodpovednosti. Nehľadajú minimum lásky, ale jej maximum.
 • V čase prenasledovania sa snažia vytrvať a v čase nepriazne, prosia o milosť vidieť, aký úžitok im to prinesie.
 • V modlitbách často ďakujú, Boha chvália, prosia za iných a aj za seba.
 • Stoja za Ježišom aj vtedy, keď sa ocitnú v menšine a snažia sa vydať svedectvo o nádeji, ktorá je v nich. Snažia sa byť aktívni a nielen byť súčasťou Božieho kráľovstva.

Učeník, ktorý sa rozhodne kráčať Božími cestami v svetle Božieho Slova, sa mení život. Žije životom v plnosti. Prechádza radikálnou premenou zmýšľania. Na plný úväzok je v službách Najvyššieho a stojí za ním celé nebo. Zverí všetko do Božích rúk, aby z nich získal všetko späť vynásobené koeficientom 100. Život Ježišovho nasledovníka je život rybárčenia, obety, ohlasovania, odpúšťania, uzdravovania, vyháňania Zlého, robenia zázrakov a milovania bez podmienok a hraníc…

Každý z nás patril medzi fanúšikov. Ale len dovtedy, kým pochopil, že je veľkou cťou vyjsť z ich zástupu a vydať sa na cestu nasledovania. Toto privilégium sa však snúbi so zodpovednosťou. A práve z nej majú mnohí strach…

P. Igor Kráľ SVD

Kalvárske hlasy