Byť vyvoleným Boha

Možno bol pekný slnečný deň a možno bolo aj trochu pod mrakom. Vietor sem tam pohol nejakým tým listom. Život na dedinke pokračoval vo svojom pravidelnom rytme a v diaľke bolo počuť bliakanie oviec. Jedno dievča v Nazarete možno premýšľalo nad tým, aký bude krásny jej život s Jozefom, ktorý sa ma stať čoskoro jej manželom.. Ale nebol to obyčajný deň. Boh sa rozhodol, že v behu všedných dní príde ako človek na zem a začne svoje stvoriteľské dielo. Už od večnosti mal v svojom pláne vyvolené dievča, ktoré osloví, aby sa stala matkou jeho jediného Syna…

Alebo prenesme sa o 30 rokov ďalej. Ak sa zahľadíme na jazero, zopár maličkých rybárskych člnov. Po neúspešnej rybačke čistia a opravujú svoje siete s nádejou, že snáď sa im v blízkej dobe podarí nejaký úlovok. Obchody nejdú najlepšie, chlapi nevedia ako uživiť svoje rodiny a tak sa snažia zo všetkých síl. Ale nevzdávajú to, možno premýšľajú nad svojím známym kamarátom Filipom, ktorý ma popri všetkej jeho práci aj čas sedieť pod figovníkom, alebo premýšľajú trochu aj nad mýtnikom Matúšom, ktorý zas vyberal mýto pri vstupe do mesta a jeho nečistý biznis s Rímom mu vynáša celkom slušné prachy. Ale popri tejto každodennosti ich zrazu vyruší ten o ktorom hovorí cele okolie že je nejaký učiteľ. Žiada ich o prepožičanie loďky. Možno práve premýšľajú nad tým, že celú noc nič nechytili, loďku sa im veľmi požičiavať nechce, pretože ju musia ostať strážiť, ale čosi im hovorí, aby zostali počúvať toho mladého rabbiho… a tak začína príbeh ich povolania.

Mária aj apoštoli boli povolaní vo svojej každodennosti života. Pred nikoho nešľahol ani blesk, že Ty teraz budeš pracovať na Božom pláne. Ale všetkých Boh povolal pri ich bežnej rutine. Ich životy sa zmenili o 180 stupňov. Všetci mali svoje plány, ale Boh ich povoláva na cestu spásy. Nie po jednom ale ako jeden team. Nechce len výkon, ale chce hĺbku a najprv povoláva k tomu, aby boli s ním. Mária je 30 rokov s Ježišom a vedela o ňom úplne všetko. Ktovie aké to možno mala keď chcela malého Ježiška okúpať a on jej len tak zo žartu rozdelil vodu vo vaničke na dve časti keď sa hral na Mojžiša J alebo keď obväzovala jeho doráňané kolená. Myslíte si, že Ježiško ako dieťa sa nikdy nepoškrabal? Ukážte mi aspoň jedno také dieťa. Normálna vec J ale podstatne je to, že bola Ježišom. A tak sa dostávame k bodu prečo je práve ona Kráľovnou Apoštolov. Napriek svojej tichosti a skromnosti, bola s Ježišom od prvej chvíle, kedy prišiel ako človek na zem. Bola s ním. A bola s ním až do konca až po kríž a aj po ukrižovaní bola s apoštolmi vo večeradle, neopustila spoločenstvo, videla Ježiša po zmŕtvychvstaní a bola pri ňom, až kým nevystúpil do neba. Boh si vyvolil ju, aby prežila celý život v najbližšej blízkosti Krista a rovnako si vyvolil aj apoštolov. Najprv aby boli s ním. Až potom ich pozýva do činnosti. Pozýva ich k tomu aby šli do hĺbky.

Mária je aj našou matkou a kráľovnou. Aj my sme povolaní samotným Ježišom k tomu, aby sme boli jeho nasledovníkmi, jeho apoštolmi v tomto svete. Sme povolaní k tomu aby sme boli s Ježišom. Apoštolmi neboli len prví dvanásti, alebo len ich nasledovníci. Ale účasť na apoštolskej činnosti máme podiel mi všetci. Najprv je však potrebné byť s Ježišom až potom sa pustiť do činnosti a služby. O tom, že podiel na tejto službe má každý veriaci sa píše aj v Katechizme katolíckej cirkvi: „Keďže Kristus, ktorého poslal Otec, je pôvodcom a počiatkom celého apoštolátu Cirkvi, je zrejmé, že plodnosť apoštolátu“ vysvätených služobníkov, ako aj laikov „závisí od ich životného spojenia s Kristom“ (KKC 864). Apoštolát nadobúda najrozličnejšie formy podľa rôznych povolaní, požiadaviek čias a rozmanitých darov Ducha Svätého. (KKC 828) Boh si nás povoláva do apoštolskej služby v našej každodennosti. Tak ako prvých apoštolov v ich rybárskom krúžku, či od mýtnice. Tak isto aj nás dnes: či sme v škole, doma, v práci, za počítačom… alebo len tak. Práve to je miesto, kde môžeme pomáhať svojou apoštolskou misiou. Boh si nás povoláva do služby pri našej každodennej činnosti.

Chceme viac dôkazov zo sv. Písma že Boh nás povoláva v každodennosti?

Noe mal začať stavať koráb – Boh sa mu zjavuje v každodennosti.

Abrahám – sedí pred svojím stanom keď za ním prichádza Boh

Jozef Egyptský – je vo väzení

Mojžiš – pasie ovce

Dávid – veľký kráľ, taktiež pásol ovce, keď za ním prišiel Samuel

Svätý Jozef – vo sne sa mu zjavil anjel

Mária nám je vzorom ako plniť Božiu vôľu, je našou matkou a kráľovnou. Dostali sme ju ako dar, ako príklad, ktorý nám ukazuje ako nasledovať Ježiša.  

Aj Tebe pri každodenných veciach hovorí Boh: Ty si môj milovaný syn, Ty si moja milovaná dcéra. Pozri sa na biblické postavy, pozri sa na apoštolov, alebo Pannu Máriu. Vyvolil som si ich, mal som s nimi dokonalý plán spásy, ktorý sa snažili splniť. Jasne mnohí z nich cestou veľakrát padli, ale znovu vstali a spolu so mnou kráčali ďalej. Aj s tebou mám napriek všetkým Tvojím problémom osobitný plán spásy a osobitné poslanie. Možno tomu teraz nechápeš, ale ako Tvoj milujúci otec chcem pre Teba len to najlepšie. Neboj sa vstať buď so mnou a poďme spolu najprv do hĺbky.

Kalvárske hlasy