Pozdrav pátra Michala Vrtáka z Kuby

Pri príležitosti Misijného jarmoku nám páter Michal Vrták poslal z Kuby poďakovanie v audio podobe. Spolu s veriacimi zakúsili, že ľudská dobrota nemá medze a Cirkev ako Kristovo mystické telo hraníc.
Prajeme mu, aby mu Pán na misii mocne pomáhal.

Kalvárske hlasy