Video z vysviacky Petra Hrdého

Zamyslenia na Rok Božieho Slova