Krížové cesty na Kalvárii

Zamyslenia na Rok Božieho Slova