Možnosť súkromnej modlitby v našom kostole

Aby sme predišli organizovanému stretávaniu sa, adorácia Sviatosti oltárnej nebude v presne vyhradených časoch.

Kostol však bude otvorený denne od 7,00-18,00.  

Treba rešpektovať, že náš kostol je otvorený za účelom súkromnej (tichej) modlitby, nie pre verejné pobožnosti. 

Prosiť našu Nebeskú Matku, aby nad nami držala ochranný plášť, znamená, že sa do vypočutia modlitby aktívne zapojíme svojim zodpovedným postojom.

  Žehnajú Vám pátri Verbisti

Kalvárske hlasy