Predmanželská príprava

Najbližší termín predmanželskej prípravy je 18. – 19. apríl 2020

 • 28. – 29. marec 2020 – zrušená z dôvodu šírenia Koronavírusu, účastníci presunutí na 18. – 19. apríl 2020 !
 • 18. – 19. apríl 2020 – na prípravu pridáme niekoľko miest, môžete sa prihlásiť od pondelka 16.03.2020, len do naplnenia kapacity !
 • 25. – 26. apríl 2020
 • 16. – 17. máj 2020
 • 13. – 14. jún 2020

Po naplnení kapacity už nie je možné sa prihlásiť. Zmena môže nastať len v tom prípade, ak sa nejaký pár odhlási a tým sa po kliknutí na formulár naskytne možnosť prihlásiť sa. 

Prihlasovanie na ďalšiu predmanželskú prípravu bude spustené na nasledujúci deň po skončení aktuálnej prípravy.

PROGRAM PRÍPRAVY SNÚBENCOV DO MANŽELSTVA 

SOBOTA

8:30 – 9:00                               Registrácia

9:00 – 12:50                             Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

                                                 Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

                                                 Manželská láska

12:50 – 14:00                           OBED

14:00 – 18:00                           Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

                                                 Kresťanská viera

                                                 Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plan. rodičovstva

NEDEĽA

10:00                                        Sv. Omša     

                                                 OBED

13:00 – 18:00                            Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine

                                                  Príprava na rodičovstvo a výchovu detí   

                        Sviatosti, sviatosť manželstva

Pravidelne aktualizujeme informácie o stave prihlasovania na predmanželské prípravy, preto je nutné sledovať túto stránku.

Dôležité informácie:

 • miesto konania:
  • Veľká sála Univerzitného pastoračného centra bl. Jozefa Freinademetza
   Mlynská dolina
   Staré Grunty 36
   841 04, Bratislava 4
 • Registrácia účastníkov začína v sobotu o 8:30.
 • V prípade záujmu o účasť je potrebné sa registrovať cez nasledujúci formulár.
 • Vždy je možné registrovať sa len na daný termínpredmanželskej prípravy spomenutý vo formulári.
  • Po naplnení maximálneho počtu účastníkov už nie je možné sa zaregistrovať
 • Ďalšie otázky sú zodpovedané nižšie (Najčastejšie kladené otázky).
 • Počet párov je limitovaný.
  • Aktuálny stav je možné si overiť kliknutím na formulár.
   • Ak je stav naplnený, formulár sa nezobrazí
 • Registračný príspevok je 15 € na osobu a platí sa pri vstupe.
  • V tejto cene je zahrnutý: pracovný zošit pre každého účastníka (vyhotovený v slovenskom alebo v anglickom jazyku), náklady súvisiace s prenájmom priestorov, energiami, ako aj náklady organizačného tímu zabezpečujúceho registráciu, obsluhu a prenájom techniky, ako aj celkový priebeh predmanželskej prípravy. Príspevok tiež zahŕňa odmenu pre prednášajúcich hostí, knihy a iné tlačové materiály súvisiace s prípravou na manželstvo, ktoré si môžu snúbenci v prípade záujmu vziať so sebou zadarmo.
 • V sobotu je vyhradený čas na obed.
  • V blízkosti UPeCe je možnosť stravovania sa vo vysokoškolskej jedálni, resp. v potravinách alebo reštauráciách.
 • Je potrebné vziať si so sebou pero.
 • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy dostanete, len ak sa zúčastníte celej predmanželskej prípravy.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo nájdete na týchto stránkach: 

https://www.domanzelstva.sk/
https://www.abuba.sk/abuba/

Doplňujúce informácie:

 • Prečítajte si Najčastejšie kladené otázky ohľadom predmanželskej prípravy v UPeCe.
 • Celkové trvanie tejto predmanželskej prípravy spočíva:
  • v prednáškach
  • čítaní Písma
  • modlitbe
  • a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov.

Najbližšia predmanželská príprava sa uskutoční vo farnosti: Nitra – Horné mesto v termíne: 26.6. – 28.6. 2020. Bližšie informácie ohľadom tohto termínu nájdete na stránke farnosti Nitra – Horné mesto: https://nitra.hm.nrb.sk/sviatosti/

U nás na Kalvárii sa príprava na manželstvo uskutoční 5. – 6. septembra 2020 – predpokladaný počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 30 párov.

Na túto prípravu prijímame prednostne tých snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v kostoloch nitrianskeho dekanátu a tiež v susediacich dekanátoch Lužianky, Močenok a Vráble.

Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!

Registrácia účastníkov prípravy je v sobotu od 8.30 hod.

Poplatok na osobu je 15,-€ (občerstvenie, režijné náklady…), platí sa pri registrácii.

V sobotu bude príprava v čase 9.00-12.00 a popoludní v čase 14.00-18.00 hod.

V nedeľu bude príprava v čase 13.00-17.00 hod.

Tento rámcový program prípravy bude niekoľko dní pred samotnou prípravou zverejnený tiež na tejto stránke farnosti v hlavnej sekcii „Nástenka“.

Účasť je povinná počas oboch dní.

Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy.

Na prípravu sa treba dopredu prihlásiť mailom na adrese farnosti „nitrakalvaria@svd.sk“. Je treba nahlásiť:

– meno a priezvisko oboch snúbencov (meno a priezvisko je treba uviesť s dĺžňami a mäkčeňmi!),

– dátum ich narodenia (pre rýchle vypísanie tohto dátumu do potvrdenia o absolvovaní kurzu)

– tiež telefónne číslo jedného z nich.

Prosíme účastníkov prípravy, aby si priniesli pero na písanie.Pozri tiež: príprava na manželstvo v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre na http://www.upcnitra.sk/. (Sekcia: Aktivity / Ars Amandi…)

Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej Doline v Bratislave: https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/

Kalvárske hlasy