Online prenosy z Kalvárie

Drahí priatelia!

Dovoľte mi, aby som Vás v mene všetkých verbistov pozdravil a uistil Vás o našej modlitbe za Vás i Vašich drahých. Verím, že čoskoro budeme mať možnosť opäť zdieľať svoju lásku k Bohu spoločne pri svätej omši i pri mnohých vzájomných aktivitách. Dovtedy by sme Vás chceli informovať aspoň o niekoľkých aktivitách, ktoré máme tento týždeň pred sebou.

Na základe viacerých podnetov a Vašej túžby byť v spojení s naším kostolíkom sme sa rozhodli, že v priebehu týždňa zabezpečíme aspoň niekoľko prenosov z nášho kostola. Tu je program:

  • Nedeľa (22. marca) o 9,00: sv. omša. Počas sv. omše bude kostol zamknutý. Omša bude bez účasti veriacich.
  • Štvrtok (26. marca) o 19,00: adorácia Najsvätejšej Sviatosti oltárnej
  • Piatok (27. marca) o 19,00: modlitba krížovej cesty
  • Sobota (28. marca) o 19,00: modlitba ruženca

Online prenosy môžete sledovať na našom youtube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCD6dPRZu-eMYexwf3NM0FPA.

Zajtra, v nedeľu 22. marca, sa o 15,00 môžete pomodliť s pátrami verbistami krížovú cestu. Stačí ak si kliknete na ten istý vyššie uvedený link.

Okrem toho dávame do pozornosti našu farskú webovú stránku, kde od pondelku pribudne každý deň aj nové video s pár slovami na povzbudenie. Pripomíname, že na našej stránke denne zverejňujeme texty meditácií nad Božím slovom podľa liturgických čítaní.

Žehnáme Vám do ďalších dní.

P. Igor SVD

Kalvárske hlasy