Sviatosť zmierenia v našej farnosti

Drahí priatelia,

Napriek súčasnej pandemickej  núdzi, až kým náš otec biskup neurčí inak, chceme Vám dať možnosť prijať sviatosť zmierenia. Slávenie tejto sviatosti budeme vysluhovať na vetranom mieste mimo spovednice (najlepšie príroda), pri dodržaní vhodnej vzdialenosti a s použitím ochranných masiek. Aby sme zamedzili tvoreniu radov a zbytočnému zvyšovaniu šíreniu nákazy v prípade potreby pristúpiť ku sviatosti zmierenia, neváhajte zavolať na náš farský mobil (tel. 0950 233 140) a dohodneme sa na spoločnom stretnutí.

               Je potrebné pripomenúť, že dokonalá ľútosť vychádzajúca z lásku k Bohu navonok vyjadrená úprimnou prosbou o odpustenie a sprevádzaná pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej možnosti, získava odpustenie hriechov, dokonca aj smrteľných (porovnaj KKC, čl. 1452).

Drahí veriaci, denne sa môžete spoľahnúť na naše modlitby a silu sviatostnej obety, ktorú prinášame pri Pánovom oltári. Vaša neprítomnosť pri spoločnom eucharistickom slávení je pre náš bolestivou realitou. Verím, že čoskoro budeme mať možnosť opäť zdieľať svoju lásku k Bohu spoločne pri svätej omši i pri mnohých vzájomných aktivitách.

Z nášho mariánskeho kopčeka a z pútnického miesta, kde počas viacerých storočí už mnohí našli pod ochranným plášťom Matky Božej svoje útočište, Vám žehnáme a vyprosujeme od Pána, aby bolo ľudstvo oslobodené od tejto pohromy. Vzývame príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, Matky milosrdenstva a uzdravenia chorých.

P. Igor SVD

Kalvárske hlasy