Prehľad programu online vysielania z našej farnosti na tento týždeň

Drahí priatelia!
Zdravím Vás z nášho nádherného mariánskeho pútnického miesta. Denne Vás
zverujeme pod ochranný plášť našej Nebeskej Matky Márie. Na základe viacerých
podnetov a Vašej túžby byť v spojení s naším kostolíkom sme sa rozhodli, že v priebehu
týždňa zabezpečíme nasledujúce prenosy z nášho kostola. Tu je program:
o Utorok (24. marca) o 18,00: sv. omša; o 19,00: ruženec.
o  Streda (25. marca) o 18,00: sv. omša; o 19,99: ruženec.
o Štvrtok (26. marca) o 18,00: sv. omša; o 19,00: adorácia Najsvätejšej Sviatosti
oltárnej
o Piatok (27. marca) o 18,00: Urbi et Orbi (na TV obrazovkách) s možnosťou
získania úplných odpustkov v čase pandémie; 19,00: modlitba krížovej cesty,
ktorú pod vedením sr. Miriam pripravili deti z našej farnosti
o Sobota (28. marca) o 18,00: sv. omša; 19,00: modlitba ruženca
o  Nedeľa (29. marca) o 9,00: sv. omša; 10,30: sv. omša s príhovorom pre deti;
15,00: krížová cesta s pátrami verbistami.
Online prenosy môžete sledovať na našom youtube kanáli „Verbisti
Kalvária“:  https://www.youtube.com/channel/UCD6dPRZu-eMYexwf3NM0FPA . Sväté
omše a pobožnosti budú prebiehať bez účasti veriacich a kostol bude pre verejnosť
zamknutý.
Okrem toho dávame do pozornosti našu farskú webovú stránku kalvaria.verbisti.sk, na
ktorej každý deň nájdete nové video s pár slovami na povzbudenie a texty meditácií nad
Božím slovom podľa liturgických čítaní.
V mene všetkých verbistov Vám žehnám a uisťujem Vás o našej modlitbe za Vás
i Vašich drahých.
P. Igor SVD

Kalvárske hlasy