Prijatie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou

Aj keď obrady Veľkej noci budeme sláviť bez účasti veriacich, k náležitej príprave patrí aj sviatosť zmierenia. Pre ľudí v karanténe je samozrejmé, že sviatosť nebudú môcť prijať. Podobne aj tí, ktorí patria do rizikovej skupiny občanov, sa neodporúča pristúpiť k sv. spovedi. Nech si vzbudia dokonalú ľútosť a predsavzatie pristúpiť k sviatosti zmierenia, keď pominú objektívne prekážky sa vyspovedať.

Pre ostatných dávame do pozornosti našu službu spovedania. Spoločná sv. spoveď tak ako sme ju poznali doteraz pred Veľkou nocou nebude. Dôvodom je zákaz verejného zhromažďovania. Od pondelka budeme spovedať každý deň, okrem nedele, dopoludnia v čase od 7.00 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 18.00. Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na posledné dni pred Veľkou nocou, čím predídeme zbytočnému hromadeniu ľudí čakajúcich na sv. spoveď. Okrem uvedených časov budeme spovedať na požiadanie po telefonickom dohovore na čísle, ktoré je uvedené na stránke našej farnosti kalvaria.verbisti.sk.

Usmernenia k prijatiu sviatosti zmierenia:

  1. Ak nám to počasie dovolí, budeme spovedať aj vonku.
  2. Kňaz i spovedajúci musia mať prekryté ústa a nos rúškom.
  3. Pri čakaní dodržiavajte odstup aspoň 2 metre, resp. nestojte v rade.
  4. Po sv. spovedi sa v stanovených časoch spovedania nezdržiavajte dlho v kostole.
  5. Sv. prijímanie si treba dohodnúť s kňazom individuálne po sv. spovedi.

Kalvárske hlasy