Kniha kňaza Františka Trstenského

Kňaz František Trstenský nám v týchto dňoch keď všetci potrebujeme duchovné povzbudenie ponúka zdarma na tiahnutie v elektronickej verzii svoju novú knihu “Vznešenejšia cesta”. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom.

František-Trstenský_Vznešenejšia-cesta

Apoštol Pavol je hlbokým teológom s náročným slovníkom. Keď sa však začítame do jeho listov a prenikneme do jeho spôsobu myslenia a vyjadrovania, odhalí sa nám bohatý a citlivý duchovný svet tohto apoštola národov. Pavol vo svojich listoch predstavuje predovšetkým to, ako pochopil Kristovo evanjelium a ako podľa neho žije. Je to jeho meditácia, ba až kontemplácia nad evanjeliom, ktoré prijal od Ježiša Krista a ktoré nestojí akoby mimo neho, ale ho celého preniká. Pavol to, čo verí, učí, a čo učí, aj uskutočňuje. Krásnu ozvenu tohto Pavlovho rozhodnutia nachádzame pri diakonskej vysviacke, keď biskup vloží diakonom do rúk evanjeliár so slovami: „Prijmi evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš, veril, čo veríš, učil, a čo učíš, aj uskutočňoval.“ Pavlovo prepojenie viery, náuky a života je pravou podstatou spirituality kresťana. V nasledujúcich riadkoch priblížim Pavlovu cestu lásky so želaním, aby sme aj my po nej kráčali.

Ďakujem všetkým, ktorí ma naďalej úprimne podporujú svojím priateľstvom, záujmom a pomocou.
František Trstenský

Knihu si môžete zdarma stiahnuť aj tu:

Kalvárske hlasy