Domáca rodinná liturgia

Drahí priatelia, naše rodiny sú domácou cirkvou. Náš duchovný život nie je limitovaný len na priestor kostola, ale spokojne sa môže a má odohrávať aj v našich domovoch a domácnostiach. Na inšpiráciu Vám dávame do pozornosti pár odkazov:

Námet na  domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi na Zelený štvrtok:
http://www.tvoj-strom.info/katechezy/velkypiatokbohosluzbavrodinevdetmi

Domáca bohoslužba s poklonou krížu pre rodiny s deťmi na Veľký piatok:
http://www.tvoj-strom.info/katechezy/zelenystvrtokbohosluzbavrodinevdetmi

Koncom týždňa pribudnú texty na vigíliu a nedeľu. Ak budú nápady,
podnety budú  aj na veľkonočné nedele.

Pobožnosti a krížové cesty v prezentáciách:
http://www.tvoj-strom.info/katechezy/krizovecestyvprezentaciach

Prajeme Vám požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov a tešíme sa na spoločné liturgické slávenia na našom YouTube kanáli Verbisti Kalvária

Žehnáme Vám do ďalších dní, nech sa Kristova láska doktkne každého z nás.

Kalvárske hlasy