Zapisovanie na dozor pred kostolom

Vzhľadom na okolnosti tento rok nebude adorácia pri Božom hrobe. Kostol však bude otvorený k tichej modlitbe pri vystavenej Sviatosti oltárnej. V rámci tradície stráženia Božieho hrobu pozývame mužov do služby – na dozor pred kostolom usmerňovať tých, ktorí sa prídu do kostola pomodliť. V kostole nemôže byť viac ako 8 ľudí, do kostola musia vstúpiť s prekrytím nosa a úst, dezinfikovať si ruky a zobrať rukavice. Dezinfekcia a rukavice sú na pravej vstane vtupu do kostola. Veriacich treba povzbudiť, aby sa v chráme dlho nezdržiavali. Na konci služby je potrebné vydezinfikovať povrch lavíc. Za vašu obetavosť vopred ďakujeme.

Na tomto odkaze sa môžete zapísať na dozor pred kostolom. 

Služba na dozor pred kostolom.

Kalvárske hlasy