Správa z Púte

Veriaci z Nitry a blízkeho okolia sa počas uplynulého víkendu zišli na nitrianskej Kalvárii na tradičnej v poradí už 254 výročnej Mariánskej púti. Púť sa uskutočnila v súlade s dávnou tradíciou, avšak bola viditeľne poznačená hygienickými opatreniami proti šíreniu koronavírusovej infekcie. Nasvedčoval tomu uzavretý sektor na sedenie pre tisíc pútnikov, dezinfekcia rúk, rúška na tvárach účastníkov, ale aj upravený program. Bol zvýšený počet svätých omší, chýbala tradičná eucharistická procesia so sochou Panny Márie k Lurdskej jaskyni, ale zachované zostali spoločné modlitby posvätného ruženca, pobožnosti Krížovej cesty, či večerná adorácia s medžugorskými spevmi.  Každodenné sväté omše celebrovali správca kalvárskej farnosti P. Igor Kráľ SVD, farár farnosti Nitra Klokočina Jozef Tomica, verbista P. Matej Rainer SVD s príhovorom pre deti, titulárny opát a šéfredaktor novín Remény Gyorgy Herdics pre maďarských veriacich, rektor Misijného domu Matky Božej na Kalvárii P. Ján Kušnír SVD a provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD.  Všetky bohoslužby sa niesli v znamení sviatku Nanebovzatia Panny Márie, pričom aj príhovory slávnostných kazateľov boli venované Božej Matke a jej príkladu viery v Ježiša Krista.

V nedeľu program púte vyvrcholil pontifikálnou sv. Omšou, ktorú spolu s prítomnými kňazmi z Nitry a okolia v súlade s tradíciou celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Medzi množstvom veriacich boli prítomní aj predstavitelia mesta Nitra pod vedením primátora mesta a predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja pod vedením jeho predsedu.

Vysoká účasť veriacich na tohtoročnej výročnej Mariánskej púti na nitriansku Kalváriu napriek sťaženým podmienkam svedčila o ich živom vzťahu a  úcte k Panne Márii, o rešpekte k dávnej tradícii, ktorá prechádza z pokolenia na pokolenie  Nitrančanov, ale aj o tom, že ich viera v Boha prekonáva aj strach a obavy zo zla, ktoré v rôznych formách pôsobí aj dnes.             

Tradícia organizovania výročných púti k Matke Božej (15. augusta) na Nitriansku Kalváriu siaha do roku 1766. V minulom režime sa pre mnohých veriacich stala práve Mariánska púť v Nitre symbolom odporu voči komunizmu. 

Kalvárske hlasy