Sviatosť birmovania

Vyplnenú prihlášku odovzdá birmovanec osobne na Farskom úrade NR-Kalvária v pondelok, stredu, piatok od 15,30 do 17,00 hod. najneskôr do piatku 18. septembra 2020.

Ak nestihneš vybaviť potvrdenie o krste do 18. septembra 2020 i napriek tomu je potrebné prihlášku priniesť v stanovenom čase. Potvrdenie o krste môžeš priniesť dodatočne.

Všetky Tebou poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre potreby farského úradu. Svojim podpisom súhlasíš so spracovaním osobných údajov pre účely organizovania a vyslúženia mnou žiadanej sviatosti.

Veríme, že vytvoríme príjemné prostredie, v ktorom si budeme navzájom pomáhať rásť vo viere a láske k Bohu i blížnemu.

Kalvárske hlasy