Božie srdce – zamyslenie

Počul som ráz prípad jedného mladého dievčaťa, ktoré bolo nešťastne zaľúbené. Vo svojom smútku prosilo Boha, aby mu pomohol. Keď ju videl jej otec, začal sa jej vysmievať: „Myslíš, že Pána Boha zaujíma tvoje srdce, myslíš, že naozaj nemá iné starosti?“ Na to dievčina rozhorčene zareagovala: „Ak Boha nezaujímajú problémy môjho srdce, tak ani mňa nezaujíma taký Boh!“ Možno si niekto naozaj myslí, že Boha nezaujíma ľudské srdce. Ale keď pozorne čítame Písmo sväté, zistíme, že zo všetkého najviac ho zaujíma práve ľudské srdce. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh pozná problémy ľudského srdca. Boh to vie z viacerých dôvodov.

  • Boh ako dokonalý stvoriteľ pozná naše srdcia – keď niečo vyrobím presne viem ako to pracuje, a ako sa k tomu správať
  • Ježiš prišiel mal také isté telo ako my, pocity ako my.. veľmi dobre vedel čo je to bolesť srdca
  • Aj v litániách sa modlíme: srdce Ježišovo so Slovom Božím podstatne zjednotené!

Boh má záujem o Tvoje srdce

Zaujíma ho, presne to, čím žiješ, čo Ťa trápi a čo mu chceš povedať

Niekedy sú okolo nás ľudia, ktorým chceme niečo povedať a nikdy si na nás nevedia nájsť čas. Boh však takýto nie je. Stále ho zaujímajú naše trápenia, tým, čím žijeme a kam smerujeme

Prednášajme Bohu to, čo máme v našich srdciach a čím žijeme. Možno budú pre nás mnohé veci ešte ťažké. Tvoje srdce ho zaujíma. Nenechajme  sa oklamať ako dievča z príbehu na začiatku. Je to srdce, ktoré sa skláňa k Tebe a pýta sa: „Dieťa moje, čo pre Teba môžem urobiť?“

Kalvárske hlasy