Aktualizovaný zoznam nedeľných bohoslužieb

Z dôvodu zmien pri počte veriacich, ktorí sa môžu yúčastniť na sv.omši sme upravili poriadok bohoslužieb na nedeľu 4. októbra 2020

7,00sv. omša vyhradená prednostne pre seniorov
8,00sv. omša v kostole
9,00sv. omša v kostole
9,00sv. omša v Aule Misijného domu
10,30sv. omša v kostole
10,30sv. omša v Aule Misijného domu
18,00sv. omša v kostole

Kalvárske hlasy