Kázeň k sviatku všetkých svätých

Keď dnes slávime všetkých svätých – teda tých, ktorí boli vyhlásení za svätých, ako aj tých, ktorí sú neznámi – máme radosť z toho, že dosiahli cieľ života, nebo. Dnešná slávnosť nám pripomína, že Božie volanie po svätosti je univerzálne a že každý z nás je povolaný žiť v Božej láske a uskutočňovať túto lásku v živote ľudí okolo nás. Dnešný deň je pozvaním, aby sme svoju pozornosť neustále upriamovali na perspektívu neba, ktorú Boh ponúka aj nám.

Svätí nás povzbudzujú v našich vlastných bojoch. Pretože tak ako my, tak aj oni počas svojho života znášali svoje boje, rástli v sile a vernosti, dozrievali v Pánovi – napriek svojim slabostiam a hraniciam, ktoré zakusovali.

Túto cestu rastu vidíme už v prvých príbehoch Biblie.

 • Môžeme spomenúť Noema, ktorého vlastné dcéry našli opitého a nahého a napriek tomu podľa svedectiev Svätého písma bol najbezúhonnejší muž svojej doby.
 • Alebo Abram v strachu o svoj život predstieral, že Sara – jeho manželka je jeho sestrou, a predsa sa stal naším otcom vo viere, ktorý s odvahou opustil istoty svojho života.
 • Mojžiša, ktorý dlho váhal prijať poslanie od Boha a zapochyboval pri vzbure pri meríbskych vodách, Písmo považuje za muža tichšieho – pokornejšieho od všetkých svojich súčasníkov.
 • A Dávid, ktorý uveril svojej žiadostivosti, vďaka ktorej vo svojom živote zakúsil absolútne dno, je v Božích očiach mužom podľa Božieho srdca.

Cestou rastu a pripodobňovania sa Bohu museli prejsť všetci, ktorí sa od Boha rozhodli prijať pozvanie a dar svätosti:

 • Alžbeta Settonová doráňaná ťažkým údelom života sa rozhodla svoju skúsenosť tmy a bolesti pretaviť do služby tým, ktorí trpia a potrebujú vniesť svetlo do ich života.
 • Boží služobník Jacque Fesch v túžbe po peniazoch a z rozmaru zbohatlíckeho dieťaťa podstúpil krádež s vraždou, pričom sa nakoniec vo väzení obrátil a spoznal Boha osobným spôsobom, ako svetlo v tmavej väzenskej cele.
 • Kandidátka na blahorečenie, novinárka Dorothy Day, bola anarchistka a komunistka, ktorá predtým ako spoznala Krista, podstúpila viacero krátkodobých vzťahov a dokonca aj potrat. Potom ako sa jej dotkla Božia milosť, svojou službou sa stala americkou obdobou Matky Terezy.  

Svätí pripomínajú realitu opísanú Jánom v dnešnom druhom čítaní: „Ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (1 Jn 3,2) Každý deň dostávame príležitosť Boha viac spoznať, každý deň nám zjavuje a dáva pochopiť viac zo svojej podstaty, aby sme sa my každým dňom mu mohli pripodobniť a byť stále viac ako On.

Pritom by bolo veľmi ťažké nájsť iba jeden vzor svätosti, jeden spôsob nasledovania Krista. On rešpektuje našu rôznorodosť, naše tempo, naše charakterové a povahové vlastnosti. Táto rozmanitosť je miestami do očí bijúca.  

 • Je tu Tomáš Akvinský, vynikajúci intelektuál, a Ján Mária Vianney, ktorý sa seminárom ledva prebojoval.
 • Poznáme Vincenta de Paul, ktorý hľadal ideál svätosti v meste a sv. Antona, ktorý našiel svätosť v drsnosti a osamelosti púšte.
 • Bernard zvykol kľačať na tvrdých kameňoch v Clairvauxu ako pokánie za svoje hriechy a Hildegarda z Bingenu spievala a hádzala kvety, šialene zamilovaná do Boha, ktorý jej odpúšťa.
 • Je tu Albert Veľký, svojrázny vedec a Ján z Kríža, ktorý bol nežným mystikom a básnikom.
 • Je tu Peter, tvrdohlavý a prostoreký rybár, a je tu Edith Steinová, sekretárka Edmunda Husserla a kolegyňa Martina Heideggera, najslávnejšieho filozofa dvadsiateho storočia.
 • Je tu Johanka z Arku, ktorá vedie armády do vojny, a je tu František z Assisi, pacifista, ktorý by nikdy neublížil zvieraťu.
 • Je tu vážny Hieronym, a na druhej strane Don Bosco, ktorého duchovnosť bola založená na radosti a smiechu.

Ako si vysvetlíme túto rozmanitosť?

Boh je umelec a svätí sú jeho majstrovské diela. Rád maľuje rôznymi farbami, rôznymi štýlmi a používa rôzne kompozície. Pre nás to znamená, že by sme sa nemali snažiť presne napodobňovať ktoréhokoľvek svätého. Pozerajte sa na nich všetkých, študujte ich jedinečnú svätosť, ale potom zistite, akú konkrétnu farbu chce cez vás Boh do tohto sveta vniesť. Svätá Katarína zo Sieny: „Buďte tým, kým vás Boh chcel mať a tak zapálite svet.“

Som presvedčený, že naše rodiny sa tiež hemžia dobrými príkladmi, za ktoré chceme dnešný sviatok poďakovať sa Bohu. Naplňme srdcia vďačnosťou za to, že poznáme toľko našich predkov vo viere, ktorých Boh pripojil k spoločenstvu zástupov svätých.

Nech nám naša úvaha o hrdinskom živote svätých a ich životného štýlu nasledovania Ježiša Krista umožní, aby sme v našom živote zmobilizovali potenciál spolupracovať s jeho milosťou natoľko, že jedného dňa od nášho Pána budeme aj my počuť slová veľkého privítania vo večnej blaženosti: „Dobrý a verný sluha; vojdi do radosti svojho pána.“ (Mt 25,21).

Kalvárske hlasy