Farské oznamy zo 6.12.2020

Opakované oznamy:

  • Sväté omše budeme slúžiť aj tento týždeň v aule Misijného domu:
  • Pondelok až sobota o 6.30 a 18.00.
  • Nedeľa: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 a 18.00. Nedeľné sv. omše budeme streamovať na našom YouTube kanáli: Verbisti Kalvária o 9,00 a 10,30 (s príhovorom pre deti).
  • Spovedanie bude zabezpečené pred sv. omšou v návštevnej miestnosti Misijného domu ráno od 6.15 a večer od 17.45.
  • Počas adventu budeme mávať ranné rorátne omše s lampášikmi. V stredy a v piatky budú večerné sv. omše s lampášikmi aj večer a budú s príhovormi pre deti.

Nové oznamy:

  • Po sv. omši si môžete vyzdvihnúť objednané Kalvárske koláčiky. Pre zábudlivých maškrtníkov sme pripravili aj pár krabičiek navyše.
  • Zbierka na charitu vyniesla 1140 eur. Za Vaše milodary v mene Diecéznej charity ďakujeme. Minulotýždňový predaj adventných vencov a reklamných predmetov na Obnovu Kalvárie vyniesol takmer 800 eur. Ďakujeme ochotným ženám za pomoc pri výrobe vencov a ostatným za Vašu podporu.
  • Misijný jarmok sa uskutoční na 4. adventnú nedeľu (20. decembra) na podporu pátra Kamila Kočana misionára zo Zimbabwe. Bude prebiehať netradičnou formou s možnosťou vybrať a objednať si tovar zo zverejneného zoznamu na internetovej stránke, alebo plagátikoch a objednať si ho cez našu webovú stránku, telefonicky alebo osobne pred nedeľnou sv. omšou. Tovar si bude možné prevziať dopredu pripravený počas nedeľného doobedia pred poľným oltárom. Prosíme Vás, uprednostnite online objednávku, aby sme pripravili dostatok produktov pre všetkých záujemcov.

Páter Kamil píše: Kolaps ekonomiky, extrémne vysoká nezamestnanosť, choroby a klimatické zmeny držia veľkú časť obyvateľov Zimbabwe v zajatí chudoby. Školy však fungujú dostatočne, preto väčšina Zimbabwčanov nemá problém s čítaním. Cirkev v tejto krajine je mladá a krehká. Katolíci aj tí, čo pravú vieru ešte len hľadajú, majú pritom veľmi obmedzený prístup ku kresťanskej literatúre. Najmä miestni kňazi, diakoni, seminaristi a katechéti potrebujú čítať a duchovne rásť. Knihy sú však luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. To isté platí o deťoch, študentoch a učiteľoch.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova spravujú knižné centrum v meste Bulawayo, kde si možno dobré knihy prečítať, kúpiť alebo požičať. Slovenský misionár P. Kamil Kočan SVD má v knižnom centre okrem iného na starosti aj projekty pre chudobných.

Svojím príspevkom môžete pomôcť pátrovi Kamilovi v jeho misii. Každý malý dar umožní nejednému človeku v Zimbabwe prístup k duchovnej literatúre. Vaše peniaze budú použité na rozšírenie zbierky kníh v knižnici centra a na vytvorenie veľkých zliav pre chudobných.

  • V piatok počas večernej detskej sv. omše bude sv. omša spojená s požehnaním pre koledníkov. Záujemcovia o koledníkov Dobrej noviny sa môžu prihlásiť vhodením svojho mena, adresy a tel. čísla do krabičky pri stole s časopismi, alebo cez formulár na našej farskej stránke. Koledovať sa bude len vonku „pod oknami“, dovnútra sa nepôjde, v skupinách po max. 6 osôb, s dezinfekciou, rúškami a odstupmi a bez pohostenia. To však nevylučuje možnosť koledníkov potešiť nejakou zabalenou dobrotou. Vyzbierané milodary počas koledovania poputujú mladým matkám v Arcidiecéze Tororo na východe Ugandy.
  • Dávame tiež do pozornosti zmenu financovania Misijného omšového spolku. Poplatok za členstvo v spolku je 10 eur. Peniaze sú určené na podporu misionárov. Za členov spolku sa denne na 7 miestach sveta slúži obeta sv. omše.

Kalvárske hlasy