Farské oznamy z 13.12.2020

Opakované oznamy:

  • Sväté omše budeme slúžiť aj tento týždeň v aule Misijného domu:
  • Pondelok až sobota o 6.30 a 18.00.
  • Nedeľa: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 a 18.00. Nedeľné sv. omše budeme streamovať na našom YouTube kanáli: Verbisti Kalvária o 9,00 a 10,30 (s príhovorom pre deti).
  • Spovedanie bude zabezpečené pred sv. omšou v návštevnej miestnosti Misijného domu ráno od 6.15 a večer od 17.45.
  • Misijný jarmok sa uskutoční na 4. adventnú nedeľu (20. decembra) na podporu pátra Kamila Kočana misionára zo Zimbabwe. Bude prebiehať netradičnou formou s možnosťou vybrať a objednať si tovar zo zverejneného zoznamu na internetovej stránke a plagátikoch a objednať si ho cez našu webovú stránku alebo telefonicky. Tovar si bude možné prevziať dopredu pripravený počas nedeľného doobedia pred poľným oltárom. Svojím príspevkom môžete pomôcť pátrovi Kamilovi v jeho misii. Každý malý dar umožní nejednému človeku v Zimbabwe prístup k duchovnej literatúre. Vaše peniaze budú použité na rozšírenie zbierky kníh v knižnici centra a na vytvorenie veľkých zliav pre chudobných. V prípade, že sa zmenia protiepidemiologické opatrenia, o zrušení Misijného jarmoku Vás budeme informovať na našej webovej stránke.
  • Záujemcovia o koledníkov Dobrej noviny sa môžu prihlásiť vhodením svojho mena, adresy a tel. čísla do krabičky pri stole s časopismi, alebo cez formulár na našej farskej stránke. Koledovať sa bude len vonku „pod oknami“. Vyzbierané milodary počas koledovania poputujú mladým matkám v Arcidiecéze Tororo na východe Ugandy.

Nové oznamy:

  • Vzhľadom na to, že tento rok nebude predvianočné spovedanie, ako ho poznáme, prosíme Vás, aby ste si prijatie sviatosti zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu, ale pristúpili k sv. spovedi už v priebehu tohto týždňa.
  • V sobotu bude predvianočné upratovanie kostola. Nakoľko je kostol po kompletnej prerábke elektrickej inštalácie, budeme potrebovať každú ochotnú ruku. Chceli by sme poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola, nosení sôch a stoličiek, rozmiestnení lavíc, rozkladaní kobercov a výzdobe stromčeka. Začali by sme po rannej sv. omši raňajkami v Pastoračnom centre za kostolom. Ak všetko dobre dopadne, budúcu nedeľu budeme sláviť sv. omše už v kostole. Maľovanie kostola sa uskutoční až po reštaurátorskom výskume, ktorý nám nariadil Pamiatkový úrad v Nitre v prvej polovici budúceho roku.
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na Virtuálny deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ktorý sa bude konať  dňa 17. 12. 2020 od 17. 00 hod. prostredníctvom živého online vysielania. Bližšie informácie ku konaniu DOD nájdete na stránke školy (www.gcm.sk) / na výveske farnosti , alebo na stránke farnosti.

Kalvárske hlasy