MISIJNÝ JARMOK NEBUDE

Vzácni priatelia,
Misijný jarmok, vzhľadom na situáciu a nariadenia vzťahujúce sa na opatrenia v boji proti pandémii koronavírusu, NEBUDE. Všetkým nám to je isto ľúto, ale veríme, že v budúcom roku sa bude môcť uskutočniť. Zo srdca ďakujeme všetkým ochotným srdciam a rukám, ktoré sa chceli svojou službou do prípravy jarmoku zapojiť a taktiež všetkým, ktorí prejavili záujem objednať si niečo a tak podporiť nášho spolubrata Kamila a jeho misiu v Zimbabwe.


Pán Vám žehnaj.
v modlitbe s Vami -verbisti-

Kalvárske hlasy