sv. omše 20.12.2020 – opatrenia

Milovaní bratia a sestry,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre obmedzil kapacitu v kostoloch počas konania bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi tak, že počet veriacich v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2. Musí byť zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

To znamená, že v našom kostole nesmie byť počas slávenia sv. omše viac ako 40 ľudí. V aule Misijného domu je kapacita max. 20 ľudí.

Spovedať sa bude v oratóriu kostola.

Pripomíname, že sv. omše o 9,00 a 10,30 budú streamované na našom youtube kanáli: Verbisti Kalvária.

Prosíme Vás o rešpektovanie obmedzení. Veríme, že sa nám podarí spoločne zvládnuť túto neľahkú situáciu a s veľkým úžitkom prežiť slávenie Vianočných sviatkov. Požehnaný zvyšok adventu Vám prajú

pátri verbisti

 KostolAula Misijného domu (v prípade potreby)
20.12. 202 IV adventná nedeľa  7.008.00 –  9.00 10.3018.00 7,00 9,0010,30

Kalvárske hlasy