Farské oznamy z 20.12.

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre obmedzil kapacitu v kostoloch počas konania bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi tak, že počet veriacich v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2. To znamená, že v našom kostole nesmie byť počas slávenia sv. omše viac ako 40 ľudí. V aule Misijného domu je kapacita max. 20 ľudí. Prosíme Vás o rešpektovanie obmedzení. Veríme, že sa nám podarí spoločne zvládnuť túto neľahkú situáciu a s veľkým úžitkom prežiť slávenie Vianočných sviatkov.
  • Pripomíname, že sv. omše o 9,00 a 10,30 budú streamované na našom youtube kanáli: Verbisti Kalvária.
  • Tento týždeň spovedáme od pondelka do stredy pred a počas sv. omší v kostole v oratóriu.
  • Kvôli aktuálnej situácii a súčasne platným obmedzeniam, koledovanie Dobrej noviny nebude. Koledníci však pre nás pripravia video, ktoré bude zavesené na našej farskej stránke, na ktorej nájdete aj číslo účtu, na ktorý sa dajú poslať peniaze pre Dobrú novinu. Rovnako aj v sakristii kostola bude stacionárna pokladnička so špeciálnou nálepkou, do ktorej môžete vhodiť svoj príspevok.
  • Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili predvianočného upratovania kostola i všetkým, ktorí sa boli nápomocní pri prerábke elektrickej inštalácie a maľovke oratória a sakristie.
  • V zadnej časti kostola (na stolíku s časopismi) si môžete zobrať nové číslo Mladého misionára a Kalvárskych hlasov. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o ich vydanie.

Kalvárske hlasy