Online Dobrá novina

Naši eRkári v rámci tohtoročnej Dobrej noviny pre nás prichystali online verziu koledovania 🙂

Dobrý deň,
Spoločnými silami sa nám podarilo zhotoviť takéto krásne radostné video ?

https://www.youtube.com/watch?v=OlcqDWm6clk&feature=YouTube&fbclid=IwAR0PHSJ2Nna5kZ_iqomdx0mOXWJMaA-GZUOGZYkyVB5JaiU5AdITClVRhL8

 Môžete ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Účet verejnej zbierky Dobrá novina je SK77 1100 0000 0029 4045 7894

Ďakujeme veľmi pekne všetkým deťom, ktoré sa zapojili do tohtoročného koledovania, za krásne kostýmy, originálne nápady a živú radosť, ktorú do toho vložili.?Výsledok je vysoko nad naše očakávania.

Taktiež ďakujeme vám, rodičom, za spoluprácu počas celého uplynulého roka.

Želáme ešte požehnané prežitie vianočného obdobia a šťastný nový rok.

Kalvárske hlasy