Sväté omše naďalej online

Počas pandémie vysielame sväté omše naďalej na youtube kanály VERBISTI KALVÁRIA

Kalvárske hlasy