Balíčky na posviacku príbytkov sú už na ceste

Kalvárske hlasy