Farské oznamy – 17.1.2021

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo svojich modlitbách pamätajme viac ako inokedy na jednotu, za ktorú sa počas svojho pozemského života modlil Ježiš.

Pápež František vyhlásil tento rok za Rok sv. Jozefa s možnosťou získať úplné odpustky pri rôznych príležitostiach. Na našej webovej stránke nájdete vypísané za akých podmienok je možné ich získať.

Ak to budú liturgické slávenia dovoľovať, v našom kostole budeme prosiť o príhovor sv. Jozefa:

Veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrodincom za preukázanú podporu a dôveru a šikovným rukám za upratanie kostola a peknú kvetinovú výzdobu. Niektorí sa pýtali, prečo na stránke máme dve rôzne čísla účtov a na ktorý je vhodné zaslať svoj milodar.

  • Účet Podpora farnosti slúži na zabezpečenie réžie fary a kostola (ako sú kancelárske potreby, poštovné, energie, výdavky na liturgiu, výzdobu kostola, časopisy a noviny, podpora núdznych, úhrada daní a pod.).
  • Financie z účtu Obnovy Kalvárie sú vyhradené na postupnú obnovu a revitalizáciu pútnického miesta Kalvárie, realizáciu maľovky interiéru kostola a dlho plánovanej a odkladanej opravy organu.

Na našej farskej stránke kalvaria.verbisti.sk sme obnovili službu e-kostol. Môžete tu uviesť svoj úmysel, za ktorý sa budeme modliť na štvrtkovej adorácii. Za všetky prednesené prosby a vďaky budeme slúžiť sv. omšu prvú sobotu v mesiaci.

Kalvárske hlasy