Domáca liturgia na Nedeľu Božieho Slova

Drahí farníci, pripájame materiál pripravený Katolíckym biblickým
dielom na Slovensku k Nedeli Božieho slova. Ide o pomôcku pre slávenie tejto nedele v domácnostiach.

Kalvárske hlasy