Zamyslenie sv. Jozef Freinademetz

Mk 3, 31-35

Keby ste mali svoj život zhrnúť šiestimi slovami, ktoré by to boli? Pred niekoľkými rokmi položil túto otázku jeden internetový časopis. Inšpirovala ho legendárna výzva, ktorú dostal Ernest Hemingway. Mal napísať príbeh pozostávajúci zo šiestich slov. Jeho príbeh znel: „Na predaj: detské topánky, nikdy nenosené.“

Časopis zaplavilo také množstvo odpovedí, že ich stránka sa takmer zrútila. Niektoré sú zábavné, iné ironické, iné zas inšpirujú a niektoré lámu srdce:

• „Jeden zub, jeden kaz. Krutý život.“

• „Nedokonalý kresťan so snahou zlepšiť sa.“

„Rakovina je mojím prekliatím. Priatelia požehnaním.“

• „Podľa veštca som mal byť bohatší.“ (Autor mohol byť vlastne bohatší, ak by nemíňal peniaze na veštcov.)

• „Myslel som si, že dosiahnem viac.“

Obmedziť sa na šesť slov vyžaduje sústrediť sa na to najdôležitejšie, ak chceme povedať niečo zmysluplné.

Je zaujímavé premýšľať, čo by asi napísali postavy z Písma, ak by svoj život museli opísať šiestimi slovami. Myslím, že by sa týkali križovatky, kde sa príbeh ich života stretol s Božím príbehom. Všetky by inšpirovala nebeská príležitosť, ktorú pred nich Boh.

• Abrahám: „Opustil Úr. Mal dieťa. Smial sa.“

• Jonáš: „Nie. Búrka. More. Veľryba. Nevoľnosť. Áno.“

• Mojžiš: „Horiaci ker. Kamenné tabule. Putovanie púšťou.“

• Noe: „Dážď sa mi nepáčil, dúha áno.“

• Ezau:,Aspoň chlieb a šošovica boli skvelé.“

• Mária: „Jasle. Bolesť. Radosť. Kríž. Bolesť. Radosť.“

„Nie presne to, čo som plánoval“ je šesť slov, ktoré by o svojom živote mohol napísať každý z nich. V žiadnom z prípadov by títo ľudia nedokázali predpovedať, čo ich v živote čaká. Ich život sa prerušil. Ich život sa úplne zmenil. Dnešný svätý, Jozef Freinademetz, pokiaľ bol ešte mladým seminaristom si určite s svoj život predstavoval úplne ináč. Možno čakal, že sa stane kňazom a bude slúžiť ľuďom na jednej z fár, v tom najkrajšom prostredí na svete. Počas štúdií v ňom začína horieť túžba po misiách. Ako mladý kňaz sa dozvedá o Misijnej spoločnosti, ktorú založil Arnold Janssen len tri roky dozadu. Tak napísal Arnoldovi Janssenovi list. A dohodli sa na spoločnom stretnutí. Keď sa spolu stretli, ostal Freinademetz ako obarený. Mal pred sebou nevýrazného kňaza, ktorý sa na prvý pohľad zdal ako ďalší suchý nemec. Keby mal v túto chvíľu opísať svoj život 6-timi slovami asi by povedal: „Takto som si to vôbec nepredstavoval.“ Ale plný dôvery ide a odpovedá na Božiu výzvu veršom, ktorý sme počuli aj v dnešnom žalme: „Hľa prichádzam Pane, chcem plniť Božiu vôľu.“ Veľmi sa tešil, že jeho misijným určením je práve Čína. Bol mladý, pravdepodobne mal ešte menej ako ja. Vedel, že keď odíde, už sa nikdy nevráti. Nebál sa dôverovať Bohu. Šiel do vecí naplno. V Číne sa potom stal všetkým pre všetkých. Vedel, že plniť Božiu vôľu je náročné, ale napriek všetkým krížom, ponižovaniam a problémom sa nevzdal , pretože veril, že práve to je miesto kde ho chce mať Boh. A robil všetko preto aby na tomto mieste pracoval zo všetkých síl.

Božia vôľa pre váš život sa primárne nezaoberá tým, aké úspechy dosiahnete, ale akým človekom sa stanete. Božia vôľa pre váš život sa v prvom rade zaoberá tým, aby ste sa stali skvelým človekom, ktorý sa Bohu podobá, niekým, kto má Ježišov charakter. Taká je Božia vôľa pre váš život. Žiadne okolnosti tomu nemôžu zabrániť. Presne takto vo svojom Živote Svätý Jozef Freinademetz  žil a plnil Božiu vôľu. Snažil sa vo všetkom podobať Kristovi a vytrvať do konca. S láskou sa pre všetkých stal všetkým. Pre Číňanov sa stal Číňanom. Ako dnes Ježiš odpovedá apoštolom kto je jeho matkou a bratmi, tak aj Jozef Freinademetz odpovedal: „Hľa, toto sú moji bratia a moja matka.“ Napriek tomu, že to nemal ľahké, osvojil si všetkých, prijal ich do svojho vnútra a stali sa jeho všetkým.

Môžeme sa od neho naučiť týchto 6 slov: Prichádzam Pane, chcem plniť Tvoju vôľu. Pozýva nás k otvorenému srdcu, aby sme aj my počúvali Božiu vôľu, stali sa lepšími a rozdávali Božiu lásku vôkol seba. Keby sa internetový denník pýtal Jozefa Freinademetza, ako by svoj život a misiu zhrnul šiestimi slovami bola by to presne veta: „Pre nich som sa stal Číňanom.“

Jozef Freinademetz a Arnold Janssen boli blahorečení a svätorečení spolu. Po celý svoj život hľadali Božiu vôľu a Boh ich odmenil stupňom svätosti.  Práve títo dvaja na prvý pohľad jednoduchý a skromní mužovia sú povzbudením pre nás aby sme aj my stále hľadali Božiu vôľu, aj keby to nebolo presne to čo sme si v živote naplánovali.

Amen

Kalvárske hlasy